Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 13 máj 2023 04:15

Erasmus+ Accreditation - Greek mobility - DAY #5

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dnes môžeme konštatovať nielen ukončenie druhej mobility v rámci akreditovaného projektu programu Erasmus+, ale aj otvorenie sezóny, v ktorej už zvykneme učiť vonku mimo múrov klasických tried. Naše netradičné outdoorové vyučovanie dejepisu dnes začalo v národnom archeologickom múzeu.

Národné archelologické múzeum v Heraklione je jedným z najstarších, najpozoruhodnejších a zároveň najdôležitejších múzeí v Európe, v ktorom sa ukrýva unikátna zbierka nálezov Minojskej kultúry. Netradičná a zároveň jedinečná hodina dejepisu pokračovala v najväčšom komplexe budov pokrývajúci približne tri áre. Ako sme sa dozvedeli, Knossos v podobe, akú poznáme dnes je vystavaný na starom komplexe vybudovanom v neolite, ktorý bol zničený zemetrasením. Knossos je to pravé miesto, ktoré nám ponúka jedinečný pohľad do života starovekej civilizácie, od ktorej sa až do dnešných dní v podstate nič nezmenilo. Okrem legendárneho Minotaura, ktorý údajne blúdil chodbami tohto komplexu, ľudia žijúci na tomto mieste dokonale poznali a ovládali zákony prírody, na ktorých vybudovali napríklad vodovod, kanalizáciu, či prvotnú klimatizáciu. Knossos ako centrum vlády, kultúry, náboženstva, či obchodu s jedinečnými freskami, nádobami na potraviny, či obetnými nástrojmi je unikátnym miestom nielen pre spoznanie našej prvotnej histórie a civilizácie, ale aj pre uvedomenie si vlastnej identity. Odtiaľ pochádza zaša európska civilizácia a kultúra. Veríme, že táto posledná outdoorová hodina, ktorá zavŕšila mobilitu v Grécku bola pre našich žiakov inšpiráciou a zároveň pozdvihla ich záujem o históriu, ktorá nám odkrýva nielen dokonalosť, o ktorú sa tamojší ľudia snažili, ale v niektorých udalostiach aj ponaučenie, ako odolávať nepriaznivým životným situáciam, či vedieť sa im vyhýbať.

Na záver našej gréckej mobility naši žiaci prostredníctvom vytvoreného dotazníka zhodnotili svoju celotýždňovú erazmácku misiu v krétskej škole v jednej z najstarších dedín v Archanes. 83%-tám našich žiakov splnila mobilita v Grécku ich očakávania a približne rovnaké percento žiakov označilo, že sa príprave na mobilitu venovali v dostatočnom časovom predstihu.

Až 91% našich žiakov uviedlo, že boli dostatočne oboznámení s cieľmi mobility už pred jej uskutočnením, resp. ich oboznámeniu venovali dostatok pozornosti a času. Celkovo sa našim žiakom dobre pracovalo s gréckymi žiakmi a za najlepšie pozitívum skupinovej práce považujú komunikáciu a zoznámenie sa s novými kamarátmi. Bariérou pre nich bola nižšia úroveň anglického jazyka niektorých gréckych žiakov, avšak viac ako 80% našich žiakov si dokázalo poradiť s každou problémovou situáciou a úloha učiteľov pri skupinovej práci ich bavila. Všetci zúčastení žiaci by sa chceli zúčastniť ďalších mobilít v rámci programu Erasmus+, pretože, ako uviedli, je to pre nich jedinečná príležitosť spoznávať nových ľudí, ich kultúru, spoznávať nové miesta a v neposledom rade zdokonaliť svoje jazykové zručnosti.

Chceme sa žiakom poďakovať za dôslené splnenie cieľov mobility, zodpovednosť, s ktorou pristupovali k povinnostiam, ktoré boli a sú nad rámec vyučovacích povinností nielen počas tohto týždňa, ale od začiatku školského roka a za to, že úspešne reprezentovali Slovensko a slovenské školstvo v Európe.

Prečítané 184 krát