Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 10 máj 2023 08:33

Erasmus+ Accreditation - Greek mobility - DAY #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Daidalos a Ikaros, dve ikonické postavy krétskych dejín priamo spojení nielen s bájnym labyrintom, ktorý sa rozprestiera v dnešných ruinách paláca Knossos... Daidalos bol krétskym vynálezcom a staviteľom, ktorý sa preslávil stavbou labyrintu pre krétskeho kráľa Minoa, v ktorom sa schovával pred svetom Minotaurus, z polovice človek a z polovice býk.

Keď po rokoch aténsky hrdina a budúci kráľ Théseues zabil Minotaura, Daidalos sa chcel vrátiť späť do Atén, ale Minós ho nechcel pustiť... Daidalos vedel, že útek po mori je nemožný, a preto vymyslel a zostrojil dva páry krídel pre seba a svojho syna Ikara. Hoci Daidalos radil synovi, aby neletel blízko k slnku, Ikaros ho neposlúchol, letel príliš vysoko, až mu slnko roztopilo vosk a Ikaros spadol do mora a utopil sa.

Dnešný deň našej mobility začal práve týmto príbehom gréckej mytológie. A nie náhodou. Cieľom čítania s porozumením vopred pripraveného učebného materiálu o Daidalovi a Ikarovi bolo upriamiť pozornosť žiakov na priamu prepojenosť tejto gréckej báje s hlavnou myšlienkou celej mobility - pohybom živočíchov. Práve týmto vybraným textom (https://drive.google.com/file/d/1G6RAzVAsWDntoiO6dmhRtasW1S7fyJ02/view?usp=sharing) sme chceli upriamiť pozornosť žiakov na fakt, že vývojari robotických modelov, ktoré sa postupne stávajú súčasťou našich životov čerpajú častokrát inšpiráciu práve v prírode.

Prostredníctvom pozorovania činnosti živočíchov a ich adaptovania sa na podmienky, v ktorých žijú, získavajú inšpiráciu pre vývoj robotických modelov, ktoré nielen uľahčujú, ale nahrádzajú prácu človeka v ťažkých podmienkach.

Po diskusii v šiestich vytvorených tímoch hodina STEM pokračovala a úlohou slovenských "učiteľov" v spolupráci s ich gréckymi žiakmi bolo zodpovedať tri základné problémové otázky:
Ako sa pohybujú živočíchy?
Prečo sa živočíchy pohybujú?
Ako sa ich telo prispôsobilo spôsobu pohybu, ktorý vykonávajú?

Následne naši žiaci oboznámili svojich gréckych spolužiakov, resp. žiakov s programovacím prostredím aplikácií Lego Mindstorms EV3, resp. Lego Spike Prime, v ktorom počas nasledujúcich dní budú programovať svoje robotické živočíšne modely tak, aby simulovali vzťah medzi korisťou a predátorom, a tým napodobnili jeden z dôvodov pohybu živočíchov - únikom pred predátorom.

Aj súčasťou tejto otvorenej vyučovacej hodiny bolo formatívne hodnotenie. Na základe získaných údajov sme zistili, že až 96% žiakov vie s pomocou alebo bez pomoci pripojiť motory a senzory do portov na inteligentnej kocke a rovnaké percento vie používať príkazy pre ovládanie motorov. Funkciu dotykového senzora pochopila polovica gréckych žiakov, takmer všetci študenti vedia, ako sa používa senzor farby a približne 57% žiakov vie, že ultrasonický senzor sa používa na meranie vzdialenosti od predmetu.

Teší nás, že naši slovenskí žiaci dobre zvládli úlohu učiteľov počas tejto hodiny, o čom svedčí aj okamžitá spätná väzba od ich gréckych žiakov. Na pomyselnom semafore ani jeden zo žiakov neoznačil červenú farbu, ktorá by znamenala, že "nerozumiem ničomu, čo sme sa učili, nevedel/a by som to spraviť sám".

Zajtra začínajú grécki žiaci uplatňovať získané vedomosti o pohybe zvierat a skúsenosti z programovania v nastavenej robotickej misii, ktorá sa zameriava na vzťah predátora a koristi.

Prečítané 224 krát