nedeľa, 24 február 2013 12:20

Jaskynko pozýva na exkurziu

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V tomto roku sme ukončili enviro projekt : Dobrodružstvo s Jaskynkom. Projekt realizovalo 40 žiakov 5. až 9. roč. a 4 pedagógovia : Mgr. Jana Bačovčinová, Mgr. Reanáta  Vatahová, Mgr. Ivana Čepová a Mgr. Iveta Dzurčaninová za pomoci rodičov a za spoluúčasti pracovníkov Štátnej ochrany prírody.

Projekt sme začali realizovať v mesiaci september, exkurziou do Belianskej jaskyne Vysokých Tatrách, kde sa oboznámili s jej vznikom, podmienkami sprístupnenia aj zaujímavosťami. Žiaci sa venovali aj turistike,  pohybovým aktivitám, návšteve náučných chodníkov tatranskej magistrály ako aj pozorovaním fauny a flóry, Od septembra do novembra prebehli tvorivé dielne projektu, kde naši žiaci „ Jaskynkovia“ modelovali jaskyňu, s jej krasovými útvarmi. Tento oddychovo-náučný kútik žiaci zhotovovali rôznymi výtvarnými technikami – nástenné maľby, kašírovanie jaskynných kvapľových útvarov, ich konštruovanie a vytváranie reliéfu krajiny, mozaika, koláž a lepenie. Využili aj prírodný materiál – drevo, vápence, dolomity a iné prírodniny. Následne vyhotovili zo získaných prírodnín jaskyňu so stropnou i pozemnou kvapľovou výzdobou. v horizontálnej rovine, ktorú dotvorili horninami z vápenca a dolomitu.  Neskôr prišla na rad nástenná maľba, kde na stene vyrástli štíty, ihličnaté dreviny, zvieratká, vodopády i plesá, ktoré dotvárajú scenériu okolitej prírody. Okrem vytvárania tohto kútika žiaci zhotovovali prezentácie, fotografie, dokumentačné  materiály a iné aktivity s námetom jaskyne Slovenka. Kútik jaskynnej  prírody sa stal súčasťou estetizácie interiéru školy i miestom, v ktorom sa sústreďujú vedomosti o 12– tich  sprístupnených jaskyniach, ich geomorfológii i zaujímavostiach, pretože sú vzácnym klenotom prírody Slovenska. Spomínaná expozícia má estetický význam, slúži ako oddychová zóna   nielen pre žiakov ale i pre rodičov, ktorí do školy prichádzajú i širokú verejnosť, a slúži  ako učebňa v jaskyni,  keďže  priestor slúži na získavanie informácii a vedomostí. Srdečne všetkých pozývame.

 

    Výstup projektu je zaznamenaný na videu:

 

 

Všetky informácie o realizácii projektu sú na webovej stránke našej školy tu.

Prečítané 2856 krát
Viac z tejto kategórie: « Jaskynko tvorí