pondelok, 17 september 2012 00:00

Dobrodružstvo s Jaskynkom

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ľudia vzišli z prírody a odjakživa sú s ňou spätí. Naučili sa lietať v povetrí ako vtáci, potápať sa ako ryby a prenikať do tajomných krás a siení podzemia.

Kras a predovšetkým jaskyne boli vždy tajomným a zároveň dôležitým objektom pre človeka. Využíval ich odpradávna ako úkryt na skladovanie potravín, kultové účely ako zásobárne pitnej vody a dnes aj ako miesta turistického ruchu. Väčšina zákonitostí, ktoré existujú v tomto mimoriadne zaujímavom „tajuplnom svete,“ sú pre našich žiakov vzdialené a nepoznané. Táto skutočnosť nás viedla k tvorbe a vypracovaniu projektu za účelom spoznávania jaskýň na Slovensku a oboznamovania sa so zákonitosťami ich vzniku a výzdoby.

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť u žiakov poznanie a chápanie života v prírodných celkoch a života organizmov žijúcich v nich. Našou snahou je naučiť žiakov pochopiť jaskynný ekosystém ako životný priestor organizmov a poukázať na ich spätosť s vývojom človeka. Projektom podporíme u žiakov environmentálne myslenie, spoznávanie najzaujímavejších prírodných krás Slovenska, obohatíme ich vedomosti a zručnosti s následným uplatnením v edukačnom procese.

V rámci ŠkVP včleníme do jednotlivých voliteľných predmetov - tvorba životného prostredia, regionálna výchova, svet práce, predmetov zo vzdelávacej oblasti človek a príroda, človek a spoločnosť a prierezových tém - aspekty environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia.

Do projektu bude bezprostredne zapojených 40 žiakov (5. – 9. ročník), ktorí budú získané vedomosti tlmočiť ďalším spolužiakom vo svojich triedach.

Na spolupráci sa budú podieľať aj:

Štátna ochrana prírody,  speleológovia, Rodičovské združenie pri ZŠ Dargovských hrdinov.

Na projekte budú spolupracovať i pedagogickí zamestnanci: Mgr. Iveta Dzurčaninová, Mgr. Renáta Vatahová, Mgr. Ivana Čepová.

Predpokladáme, že výsledkom nášho snaženia o zrealizovanie celého projektu budú nielen nadobudnuté kompetencie, vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti poznania jaskynného ekosystému na Slovensku, ale celá naša práca bude pre ďalšie naše generácie motivačným a inšpiračným zdrojom pre upevnenie environmentálneho myslenia a výchovy.

Našou snahou bude prenesením jaskynného ekosystému formou inštalácie priestorovo-plastického kútika do interiéru školy poukázať na spätosť človeka aj s takýmito formami živej a neživej prírody.

Prečítané 11029 krát
Viac z tejto kategórie: « Objavy Jaskynka Jaskynko tvorí »