Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 24 september 2017 14:11

Októbrové týždne eTwinning - zapojte sa do súťaže!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Zapojte sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Školská inklúzia - sme si rovní, bez ohľadu na národnosť a farbu pleti...

V inkluzívnom vzdelávaní ide o prekonanie bariér v najširšom zmysle slova - inklúzia znamená viac rešpektu, vzťahov, nových priateľov a nových informácií vo všetkých oblatiach života.

Obrázky môžu byť nakreslené, alebo namaľované ľubovoľnou technikou v maximálnej veľkosti výskresu formátu A3. Každý účastník môže poslať len jeden obrázok. Sú vyhlásené dve kategórie:

Kategória A: od 6 - do 10 rokov

Kategória B: od 11 - do 15 rokov.

Na zadnej strane obrázka prosíme uviesť meno autora, vejk, adresu školy. Obrázky odovzdajte pani učiteľke Ivane Čepovej do 20. októbra. Pani učiteľka práce doručí NSS v Žiline. Zo všetkých doručených zásielok rozhodne o absolútnych víťazoch odborná porota v Žiline, ktorá vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii a ocení ich vecnými darmi. Tie budú zaslané poštou. Mená víťazov budú zverejnené na webstránke www.etwinning.sk dňa 10.11.2017.

 

 

Prečítané 541 krát