štvrtok, 03 august 2017 11:20

Ďalší projekt s certifikátom kvality

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V minulom školskom roku žiaci 9. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov sa pustili do riešenia projektu GrowinGreen.
Bol to projekt realizovaný na platforme eTwinning a v spolupráci desiatich partnerských škôl zo Španielska, Talianska, Francúzska, Turecka, Bulharska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj environmentálneho povedomia žiakov, zdravého životného štýlu, vytváranie pozitívneho vzťahu k práci ale aj formovanie prosociálneho správania, zvyšovanie národného povedomia a budovanie rešpektu k ľudskej humanite a kultúrnym rozdielnostiam. Vyučovanie za múrmi klasických tried v školských záhradách a aktívny prístup žiakov k vyučovaniu boli spoločným krédom všetkých zúčastnených škôl. Po úvodných aktivitách zameraných na predstavenie školy a žiakov sme rok pracovali na jednotlivých aktivitách. Výstupmi projektu boli prezentácie, postery, komiksy, videá zamerané na ekologickú kampaň, pri ktorých sme využili mnohé súčasné IKT prostriedky a pre našu školu to boli predovšetkým iPady, databáza zdravých národných jedál, nápady a návrhy ekologických záhrad ako prirodzenej súčasti školského prostredia, pozdravy a ekovýrobky k rôznym sviatkom (Halloween, Vianoce…) a najmä vytvorenie elektronického časopisu s príspevkami žiakov s ekologickou problematikou.

Žiaci pracovali v skupinách, pričom tematika bola do skupín zaraďovaná na základe ich voľby, resp. výberu a aj spôsob spracovania témy bol ponechaný na samotných žiakov. Okrem priestoru Twinspace sme pre zadávanie aktivít využívali nástroj Google Clasroom, kde mali žiaci kedykoľvek k dispozícii časový harmonogram jednotlivých aktivít ako aj ich podrobnejšiu aktivitu. Do vyučovania sme zaradili metódy PBL (problem based learning) ako aj CLIL, kedže išlo o medzinárodný projekt, v ktorom bola oficiálnym projektovým jazykom angličtina a španielčina.

Záverečným výstupom projektu bol vytvorený elektronický časopis.

Viac na:

https://twinspace.etwinning.net/23633/home

https://madmagz.com/magazine/982781#/page/1

V týchto dňoch získala naša škola za realizáciu uvedeného projektu GrowinGreen certifikát kvality, ktorý udeľuje Národná podporná služba eTwinning. Certifikát kvality je dôkazom toho, že práca našich žiakov na projekte bola kvalitne odvedená na výbornej úrovni, za čo im ďakujeme.

Prečítané 327 krát