utorok, 13 december 2016 20:39

E-twinningový projekt GrowinGreen

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Školské záhrady sú v súčasnosti popredným bodom záujmu odborníkov na vzdelávanie, či na psychohygienu pracovného prostredia. Školské záhrady umožňujú nenásilné a bezprostredné prepojenie oddychu a vzdelávania súčasne. Prírodná učebňa rozširuje možnosti výučby aj za hranicami klasických stien školských tried a prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami.
Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do medzinárodného projektu GrowinGreen, ktorý realizujeme na platforme virtuálnej spolupráce v prostredí eTwinning, partnerstva desiatich škôl zo Španielska, Talianska, Francúzska, Turecka, Bulharska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska.

Hlavným cieľom tohto projektu je najmä rozvoj environmentálneho povedomia žiakov, zdravého životného štýlu a uprednostňovanie domácich potravín, potravinovej sebestačnosti krajiny, vytváranie pozitívneho vzťahu k práci v prírode, ale aj formovanie prosociálneho správania a cítenia žiakov, zvyšovanie národného povedomia a zároveň budovanie prirodzeného rešpektu mladej generácie k ľudskej humanite a ku kultúrnym rozdielnostiam.

Po úvodných, všeobecných aktivitách, ktoré sú spoločné pre všetky medzinárodné projekty, predstavení národných tímov, nadviazaní a vybudovaní vzťahov na sociálnych sieťach a vzájomnej virtuálnej prezentácii školského prostredia, v týchto dňoch pracujú národné tímy na tvorbe ekologických kampaní prostredníctvom prezentácií s využitím najmodernejších IKT (video, fotografia, komiks, poster, atď.). Tieto projektové výstupy sú zamerané najmä na zvýšenie povedomia spoločnosti o ekologickom pestovaní a o ekologických problémoch súčasnosti.

V tomto predvianočnom čase národné tímy pracujú aj na vytváraní ekologických vianočných pohľadníc s využitím tzv. “craft” produktov a recyklovaných materiálov, ktoré vytvárajú na hodinách predmetu Tvorba projektov.

Ďalšou dlohobou aktivitou nášho projektu je tvorba databázy receptov zdravých jedál z jednotlivých národných kuchýň, ktoré budú súčasťou digitálnej publikácie, ako aj zdieľanie nápadov a tipov na tvorbu ekologických záhrad ako prirodzenej súčasti školského prostredia.

Viac o projekte, jeho progrese a jednotlivých aktivitách sa dozviete na https://twinspace.etwinning.net/23633/home

Prečítané 476 krát