nedeľa, 21 október 2012 14:21

Cestovanie rozširuje obzory

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V minulom školskom roku realizovali žiaci pani učiteľky Čepovej etwinningový projekt pod názvom Cestovanie rozširuje obzory.

Komunikačným jazykom projektu je anglický jazyk. Hlavná stránka projektu:http://travel-broadens.blogspot.com/

Projekt má však aj národné stránky:http://travel-broadens-sl.blogspot.com/

A stránku, kde zaznamenávame, čo sa deje v našich školách:http://travel-broadenspartners.blogspot.com/

Stručný popis projektu:

1. V súčasnosti je vytváraných stále viac a viac nástrojov a zaujímavých Web 2.0 programov, ktoré používame aj v našich projektoch. Každý má svoje obľúbené programy, tak sme ich chceli zhromaždiť na jednom mieste tak, aby ich mohlo použiť viac učiteľov a študentov. Takto vznikli obsahom bohaté, bezpečné a viacjazyčné internetové stránky. Čiže sme zhromaždili (a stále zhromažďujeme) informácie o použití účinných nástrojoch a programoch pre Web 2.0 v oblasti vzdelávania. Tým je komunikácia, spolupráca, vytváranie a odosielanie materiálov jednoduchšie. Všetky uverejnené nástroje a programy Web 2.0 sme použili v našom projekte a popularizujeme ich v našich krajinách. Pri každom z nástrojov je uvedená ukážka.

 2. V našom projekte sme tiež chceli ukázať a spropagovať zaujímavé miesta v Európe. Začali sme tým, že sme si vymieňali informácie o zaujímavých miestach, ktoré sme videli počas prázdnin. Neskôr sme si ukázali miesta Európy, ktoré môžeme vidieť cez víkendy a miesta, kde sa môžu deti hrať.
Cestovaním po celej Európe sme chceli objaviť a ukázať, čo je najzaujímavejšie a najkrajšie v týchto krajinách. Zhromaždené materiály budeme využívať pri učení, vo vyučovaní nielen my, ale aj iní žiaci a učitelia.

Toto je prezentácia, ktorá je zhrnutím našej celoročnej práce. (Kliknutím na jednotlivé obrázky a vám jednotlivé položky otvoria):

 

 
 

Ak by ste sa chceli pozrieť podrobnejšie na prácu žiakov, pripravila som pre vás odkazy na jednotlivé aktivity:

 - hneď na začiatku projektu sa žiaci rozdelili do štyroch skupín a urobili niekoľko fotografií z nášho mesta a našej školy. Každej skupine vymysleli názov a takto pracovali počas celého projektu  http://travel-broadens-sl.blogspot.sk/2012/02/slovensko-humenne.html

 - okrem predstavenia mesta a školy žiaci predstavili seba – okrem obrázkov vytvorili prezentácie, v ktorých predstavili sami seba v anglickom jazyku http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/so-this-we-are.html

 - pri predstavovaní deti vytvorili pomocou bubble.us pekné myšlienkové mapy s témou Naša trieda http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/01/we-were-learning-how-to-make-mind-maps_07.html

 - každý žiak vytvoril svoju prezentáciu zo zaujímavých miest v Európe, kde bol počas prázdnin    http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/12/presentations-of-pupils-from-holidays.html

 - každý žiak vytvoril svoju prezentáciu zo zaujímavých miest v Európe, ktoré stoja za návštevu

napríklad http://travel-broadens-sl.blogspot.sk/2012/05/rakusko-kitsee.html

 - každý žiak vytvoril svoju prezentáciu aj zo zaujímavých miest v Európe, kde sa môžu deti hrať a zabávať

napríklad http://travel-broadens-sl.blogspot.sk/2012/02/slovensko-muzeum-andyho-warhola.html

 - žiaci sa počas celej tvorby projektu podieľali aj na vytvorení sady nástrojov a programov Web 2.0 s ukážkami – vyhľadávali v škole, ale aj doma. Napríklad    http://travel-broadens-sl.blogspot.sk/search/label/Incredibox

 - žiaci si vytvorili vlastné blogy   http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/05/students-created-their-own-blogs-today.html

 - zúčastňovali sa tvorby puzzle, osemsmeroviek, kvízov a zábavných úloh (napr. hra Čo je to?“)

 - popri práci na spoločnej knihe (komixe) The book of wishdom si každý žiak vytvoril svoj vlastný komix (sú zverejnené na stránke What´s going on in our schools?) http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/05/slovakia-comics-of-pupils.html

 - spoločná práca na „Experimente“ – každý mesiac 1. sa žiaci rozdelení do štyroch skupín fotia na tom istom mieste. Začali sme vo februári a chceli by sme pokračovať do ukončenia projektu v decembri 2012. Keď budeme mať fotografie z rovnakých miest z 1. každý mesiac, chceme z fotografií vytvoriť animácie. Takto poukážeme na to, ako sa mení príroda počas celého roka http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/02/slovakia-experiment.html

 - spoločná práca na tvorbe albumov (vytvorili sme a dotvoríme kompletnú sadu albumov, ktorú si budú môcť učitelia, rodičia a žiaci stiahnuť a použiť vo vyučovaní – či už albumy nástrojov, rôznych miest, hier...Svoje albumy si vytvárali aj žiaci – každý vo svojom albume predstavil miesto, kam sa chystá cez prázdniny http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/05/our-summer-holidays.html

 - v rámci Októbrových týždňov etwinning sme celý týždeň venovali Európskej únii. Deti navštívili knižnicu, zisťovali informácie o krajinách EU, informácie popísali na „kvietok EU“, vytvorili kvíz pre spolužiakov, vytvorili pexeso z krajín EU

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-weeks-of-etwinning-countries-of.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-weeks-of-etwinning-library.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/pupils-worked-on-composition-of-flower.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-weeks-of-etwinning-activity.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-weeks-of-etwinning-quiz-for.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-etwinning-weeks-memory-game.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/11/october-etwinning-weeks-our-notice.html

 - počas Vianoc každý žiak vytvoril animovanú pohľadnicu. Vyhlásili sme súťaž a každá krajina uviedla v Twinspace svojho víťaza. Na pohľadnice deti nezabudli ani na Veľkú noc

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/12/christmas-cards_2690.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/12/christmas-cards_17.html

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2011/12/blog-post.html

 - v Twinspace žiaci komunikovali so svojimi poľskými kamarátmi, poslali sme im svole listy a darčeky:

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/01/parcel-for-our-friends.html

 a urobili prezentácie o tom, čo ich zaujíma:

 http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/03/various-presentations-of-my-pupils.html

 - deti sa rozdelili do dvoch skupín a na tému Cestovanie vytvorili animovaný film Naša cesta autom a vlakom. Pracovali s fotoaparátmi, statívom a plastelínou. Ich činnosť je popísaná na blogu What´s going on in our schools? http://travel-broadenspartners.blogspot.sk/2012/03/animations-about-travelling_31.html

 

Výstupy projektu:

 - webové stránky

 - hlavná webová stránka

 - národné webové stránky

 - stránka What´s going on in our schools? (Čo sa deje v našich školách?)

 - webové stránky žiakov

 - sada nástrojov a programov Web 2.0 s ukážkami

 - kolekcia zaujímavých miest v Európe, kde môžeme odpočívať a tešiť sa počas prázdnin s ukážkami a popisom

 - kolekcia miest v Európe, ktoré stoja za víkendovú návštevu s ukážkami a popisom

 - kolekcia miest v Európe, kde sa môžu deti hrať a zabávať s ukážkami a popisom

 - podrobná spoločná mapa zaujímavých miest v Európe

 - spoločná kniha (komix): The book of wishdom

 - sada albumov Tools Web 2.0, Europe places for children, Where on vacation? Worth  visiting

 - albumy žiakov z prázdninových miest

 - animácie detí o cestovaní

 - osemsmerovky, kvízy, hry

 - animované vianočné pohľadnice detí

 - Twinspace

 - Twinblog

{fcomment}

Prečítané 3998 krát