Naše stránky používajú súbory cookies.

Tallin: +3°C. Posledný deň našej mobility sme venovali prezentáciám doposiaľ vykonaných aktivít všetkých partnerských krajín na partnerskej škole Ehte Humanitaargumnaasium.
Tallin: +2C. Tento deň bol venovaný návštevám múzeí. Prvým z nich bolo Múzeum prírodnej histórie. Mali sme možnosť vidieť stále expozície typických vodných rastlín a živočíchov tak sladkovodných, morských, ako aj suchozemských.
Tallin: -3 ºC. Naším dnešným programom bola návšteva rašeliniska Viru Raba v NP Lahemaa, ktoré je zároveň najrozsiahlejším národným parkom Estónska. Nachádza sa 70 km od Tallinnu na členitom pobreží Baltského mora s mnohými poloostrovmi a zálivmi.
Tallin: 1ºC. Ani chladné počasie nám nepokazilo radosť zo zábavného kvízu, v ktorom sme mali za úlohu nájsť a pomenovať pamiatky na slepej mape mesta, doplniť informácie z výkladu sprievodkyne a urobiť fotky z miest, ktoré boli na to určené.
Tallinn je hlavné mesto Estónska a najdôležitejší estónsky prístav. Žije tu viac ako 400 tisíc obyvateľov. Nachádza sa na severnom pobreží Estónska pri Baltickom mori, 80 km južne od fínskeho hlavného mesta Helsinki.
streda, 04 apríl 2018 10:00

Svetový deň vody

Napísala
Svetový deň vody (World Water Day) je od roku 1993 určený na 22. marec. Žiaci 5.C triedy a chlapci zapojení do projektu Adoptuj rieku si v prírodovednej časti Vihorlatského múzea v humenskom kaštieli vypočuli prednášku a pozreli film o mokradiach na Slovensku.
V piatok sme strávili v škole iba krátky čas, ktorý sme venovali pozorovaniu kultúr baktérií, ktoré sa nachádzajú vo vode. Tátu aktivitu chceme realizovať aj u nás v škole ako súčasť skúmania kvality vody v Laborci. Neskôr sme sa autobusom presunuli do oblasti La Pedrera Reservoir a pozorovali prírodu a…
Štvrtý deň nášho projektového stretnutia bol dňom plným obdivovania krás stredozemného mora a prechádzok. Po návšteve prírodovedného múzea, kde nám jeho pracovníci pustili krátky filmo živote plameniakov a oboznámili nás s činnosťou múzea v oblasti Salinas de San Pedro, sme sa prešli popri nádržiach, v ktorých sa odparuje voda z…
MUDIC - Didaktické a interaktívné prírodovedné múzeum Vega Baja del Segura Valencia bolo miestom nášho stredajšieho programu. Toto múzeum je rozdelené na viaceré bloky - fyzika, biológia a chémia. Mali sme možnosť prezrieť si vystavené exponáty, ktoré názorne vysvetľujú rôzne fyzikálne zákonitosti a pravidlá - pytagorovú vetu, optické klamy, spôsob…
Dnešný deň bol plný pracovných aktivít v škole. Koordinátor projektu Philip Willock nás informoval o ďalších projektových aktivitách a mobilitách. Predviedol nám spôsob, akým budeme realizovať laboratórne práce zamerané na zisťovanie kvality vody z našich riek.
Španielske mesto Orihuela sa stalo miestom projektového stretnutia v dňoch od 22. do 26. januára 2018. Náš prvý pracovný deň sa začal v partnerskej škole, kde nás privítala riaditeľka školy a naši španielski partneri.
26.10.2017 - Štvrtý deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku. V tento deň sme opustili školské lavice a celodenný program sa uskutočnil mimo školy. Bol rozdelený na dve polovice.
25.10.2017 - Tretí pracovný deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku v belgickom Charleroi. Doobedňajší program sme začali ako tradične v priestoroch hostiteľskej školy. Na programe bolo pokračovanie použitia geografických informačných systémov. Tentokrát sme sa zoznamovali s programom QGiS.
24.10.2017 - druhý pracovný deň nadnárodného projektového stretnutia Adoptuj rieku. Opäť sme sa zišli v škole na pokračovaní pri zoznamovaní sa s úlohami projektu. V doobedných hodinách sme začali s prácou na geografických informačných systémoch.
23.10.2017 bol prvý pracovný deň projektu Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement!.
Na našej škole odštartoval nový projekt v rámci Erasmus+. Zapojili sme sa do environmentálneho projektu, ktorého originálny názov vo francúzštine /hlavný komunikačný jazyk projektu/ znie:
Strana 2 z 2