Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 13 október 2019 22:19

Prvý biomonitoring adoptovanej časti Laborca

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Posledný septembrový deň nám počasie prialo a tak sme ho využili naozaj projektovo produktívne.
Vybavení sieťkami na odchyt drobných vodných bezstavovcov a stavovcov, bielymi plytkými nádobami, nádobami na odber vzoriek vody na mikrobiologickú analýzu, ale aj špekačkami a slaninou na opekačku, sme sa vybrali k našej adoptovanej časti Laborca.

Prvý biomononitoring bol úspešný. Množstvo vodných komárov a iného hmyzu, ale aj život vo vode zastúpený drobnými rybami, potápnikmi, larvami pošvatiek a podeniek a inými bezstavovcami a drobnými stavovcami naznačoval čistú vodu, čo sme následne potvrdili mikrobiologickým pozorovaním vzoriek vody digitálnym mikroskopom na hodine biológie.

Cieľom tejto projektovej aktivity bolo oboznámiť sa s kvalitou povrchovej vody prostredníctvom biologických ukazovateľov, ktoré sa označujú ako bioindikátori, nakoľko nám ich prítomnosť, množstvo a druhové zloženie indikuje (určuje) čistotu vodného toku.

Druhú biomonitorovaciu projektovú aktivitu máme naplánovanú na október. Počas tejto aktivity sa zameriame aj na rýchlosť toku rieky a fyzikálne ukazovatele kvality povrchových vôd a o našich zisteniach vás budeme informovať.

Prečítané 82 krát