Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 13 október 2019 20:08

Projekt "Adoptuj rieku" v treťom roku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Projekt Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu.. pokročil do tretieho, záverečného roku riešenia, čo znamená pre nás nielen finalizáciu spoločných výstupov ale aj ich následnú implementáciu a zaradenie do vyučovacieho procesu.
Len ak má riešenie projektu trvalú udržateľnosť, môžeme povedať, že bol naozaj úspešný. Trvalá udržateľnosť nemusí v každom prípade znamenať len materiálny výstup, ale aj implementáciu osvedčených postupov a dobrej praxe nadobudnutých počas spoločnej európskej spolupráce škôl a v neposlednom rade získané žiacke a pedagogické skúsenosti, nové vedomosti či nadobudnuté zručnosti.

Aj v tomto školskom roku zameriame svoju pozornosť hlavne na adoptovanú časť našej rieky, ktorá preteká našim mestom, a ktorej časť sme si pred dvomi rokmi “adoptovali”

Biomonitorovanie a stanovenie chemickej kvality vody počas hodín biológie a chémie či vytvorenie jej modelov na hodine geografie, využívanie rovesníckeho vyučovania a možnosti otvorených hodín, počas ktorých budeme prezentovať možnosti využívania zakúpeného laboratórneho setu a potrebu stanovenia kvality vody aj z ekologického hľadiska sú len niektoré z plánovaných aktivít.

V januári sa uskutoční posledná krátkodobá výmena skupín žiakov v Portugalsku, počas ktorej je jedným s cieľom príprava podkladov pre záverečný výstup projektu - CD s monitorovanými “adoptovanými” časťami riek zúčastnených partnerských škôl s ich detailnou špecifikáciou.

Prečítané 84 krát