Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 21 máj 2019 19:17

Voda modeluje zemský povrch

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ako modeluje povrch Zeme voda sme si vyskúšali na dvoch experimentoch v 5.ročníku. Voda je veľmi silný reliéfotvorný faktor a podliehajú jej v geologickom chápaní času aj tie najodolnejšie horniny.

 

Keďže spomenuté zmeny reliéfu krajiny nie je možné postihnúť z hľadiska ľudského života, simulovali sme experimenty na hodinách geografie v rámci učiva Ako žije rieka. Práve táto téma veľmi blízko k nášmu projektu „Adoptuj rieku“. Preto sme túto tému v učebnici rozšírili o praktické pokusy.

Prvým experimentom bolo sledovanie erózie pobrežia mora vplyvom morského vlnenia. V malých podmienkach sme plochú nádobu naplnili pieskom s jemným štrkom a zvyšok nádoby doliali vodou. Simulovali sme vlnenie kartónom vo vode a sledovali postupný rozpad strmého pobrežia. Takisto odnášanie najjemnejších pieskových častíc do mora, kým ťažšie štrkové zostávali na „pláži“.

Druhým experimentom veľmi blízkym nášmu projektu je vytváranie riečnej doliny. Opäť v malej plochej nádobe sme vytvorili z mokrého piesku svah. Vytvorili sme jemnú kľukatú ryhu, do ohybov rieky sme umiestnili kamene. Tie predstavujú odolnejšie horniny, kým piesok menej odolné. Do takto vytvoreného modelu sme pomaličky liali vodu. Naša rieka si postupne nachádzala svoju cestu a vytvárala koryto. Na pokuse bolo možné pozorovať ako rieka žije na hornom toku /prehlbuje svoje dno/, na strednom toku /rozširuje svoje brehy/ a dolnom toku /ukladá materiál na vlastné dno/. Na pokuse sa nám zreteľne vytvorili meandre rieky a taktiež delta rieky.

Pokusy sme doložili fotografiami.

Prečítané 156 krát