Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 08 apríl 2019 21:30

Erasmus+ TNM Bulharsko #1

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Náplňou prvého pracovného dňa v  partnerskej škole Ezikova gimnazia Academic Lyudmil Stoyanov v bulharskom meste Blagoevgrad bola návšteva čističky odpadových vôd. Tak ako v každom meste, toto zariadenie plní nevyhnutnú činnosť - čistenie odpadoých vôd pre ďalšie použitie.

Táto čistička prejde modernizáciou a od roku 2025 bude pracovať s domácimi, komerčnými a priemyselnými odpadovými vodami v regióne s ekvivalentným počtom obyvateľov približne 111 000. Nová čistička odpadových vôd a jej pomocné zariadenia zabezpečia úplné sekundárne biologické čistenie. Poskytnutím úplného sekundárneho biologického čistenia bude meranie viesť k odhadovanému 88% zníženiu biologickej spotreby kyslíka (BSK), 85% koncentrácie suspendovaných látok (SS) a 63% chemickej spotreby kyslíka. (COD). 

V našom programe sme pokračovali v múzeu vody, kde sa pravidelne organizujú vyučovacie hodiny pre deti z materských skôl i primárnych skôl. Toto múzeum bolo postavené pri príležitosti 60.výročia vzniku čisticky odpadových vôd. Nachádzajú sa v ňom vodoinstalačné diely, zariadenia a nastroje zozbierané v priebehu niekoľkých rokov. Pracovníci múzea kladú pri vysvetľovaní dôraz na potrebu šetrienia vody a jej znovupoužitia. Je nevyhnutné už od najútlejšieho veku venovať pozornosť  práci s mladou generáciou a učiť ich  o význame vody, inak nám to príroda oplatí.

V popoludňajších hodinách sme sa stretli s riaditeľkou jazykového gymnázia, ktorá oceňuje prácu učiteľov i žiakov na projektoch, ktoré sú nad rámec bežných povinností. Žiaci boli rozdelení do zmiešaných skupín a pracovali na plagátoch s názvom “Význam vody”, ktoré budú zajtra prezentovaťˇ.

 
Prečítané 122 krát