Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 28 január 2019 20:16

Erasmus+ nadnárodné stretnutie učiteľov #1

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Už v poradí tretie nadnárodné stretnutie učiteľov, ktoré je pre niektoré krajiny partnerstva spojené s krátkodobou výmenou skupín žiakov v rámci medzinárodného projektu Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement! (Poďme sa pozrieť na rieky a rybníky, chrániť sladkovodné vodné ekosystémy ... zlepšiť naše postoje a správanie sa voči životnému prostrediu!) sa dnes začalo v meste Kastória na severe Grécka.

Po oficiálnom uvítaní v priestoroch školy 4th Gymnasium v Kastórii v doobedňajších hodinách sa uskutočnilo krátke učiteľské stretnutie, na ktorom bolo jednou z hlavných diskutovaných tém ďalšie smerovanie nášho projektu a návrh projektových aktivít pre nadchádzajúce obdobie.

V popoludnajších hodinách nás privítali na radnici mesta. Primátor mesta ocenil a vyzdvihol prácu učiteľov nielen počas priameho vyučovacieho procesu. Je veľmi prínosné aj povzbudzujúce, keď najvyšší zástupca mesta podporuje realizáciu medzinárodných projektov a vidí ich zmysel nielen z dôvodu výmeny pedagogických skúseností, ale aj z dôvodu budúcej orientácie žiakov po profesionálnej stránke ako aj po osobnostnej. Veľkou devízou realizácie projektov je podľa slov primátora mesta Kastória možnosť práce v multikulturálnom prostredí a rozvoj sociálnych kompetencií, kde patrí jednoznačne tolerancia a rešpektovanie odlišností.

Ukončením návštevy na radnici boli krátke prezentácie zúčastnených partnerských škôl z Belgicka, Španielska, Českej republiky, Portugalska, Francúzka - Guadaloupe, Rumunska, Talianska a samozrejme našej školy, mesta a štátu.

Prečítané 196 krát