Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 27 september 2022 13:01

Voľby do školského parlamentu 2022

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 29. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnia voľby do školského parlamentu. Voľby budú prebiehať podľa harmonogramu - počas druhej až piatej vyučovacej hodiny vo vestibule školy.

Členov do školského parlamentu môžu voliť všetci žiaci 2. stupňa. Voľby sú tajné - žiaci hlasujú anonymne.

Po príchode do hlasovacej miestnosti dostane každý žiak hlasovací lístok, na ktorom je uvedený zoznam všetkých kandidátov do školského parlamentu. Každý žiak zakrúžkuje dvoch kandidátov a následne vhodí hlasovací lístok do volebnej urny.

Po skončení volieb volebná komisia zráta všetky hlasy a vyhlási výsledky volieb. Členmi školského parlamentu sa stávajú prví sedemnásti žiaci s najväčším počtom hlasov.

ZOZNAM KANDIDÁTOV: Adrián Kubaliak, 5. A, Adam Jasik, 5. A, Michael Adam Demčák, 5. A, Lucia Halická, 5. A, Laura Uhrinová, 5. A, Mário Biľo, 5. B, Kristián Bene, 5. B, Ela Hudáková, 5. C, Barbora Moskurišinová, 5. C, Jakub Chalčák, 5. C, Karin Švigárová, 5. D, Natália Janošová, 5.D, Nina Gindová, 5. D, Tamara Bordáčová, 6. A, Hana Mydlová, 6. B, Tobias Bajus, 6. C, Sebastián Kováč, 6. C, Tobias Emilian Guba, 6. C, Barbora Matejková, 7. A, Karin Mária Stanovčáková, 7. B, Patrik Jevčák, 7. C, Anita Čičáková, 7. D, Slavomíra Hirková, 8. B,  Katarína Chudinová, 8. C, Sofia Trokšiarová, 8. C, Bianka Babinová, 9. A, Igor Chomča, 9. A, Damián Januch, 9. B, Simona Kopková, 9. B, Soňa Dzáková, 9. B, Oskar Kaláb, 9. C, Barbora Bobaľová, 9. C

Prečítané 577 krát