Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 31 marec 2019 00:00

Zápis do prvého ročníka Doporučený

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)

Základná škola Dargovských hrdinov pozýva rodičov a budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) od 15:00.

 

zapis 2017

Naša škola poskytuje žiakom :

triedy so všeobecným zameraním

triedy so všeobecno-intelektovým nadaním

triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

pravidelné zapájanie žiakov do súťaží a olympiád v ktorých dosahujú každoročne veľmi dobré výsledky

každoročnú prípravu žiakov na T-5 a T-9, v ktorých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť

záujmové útvary podľa záujmu žiakov

ranné schádzanie od 7.00 hod. v prípade záujmu rodičov

rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:30 hod.

zdravé stravovanie, pitný režim, mliečny program v rámci projektu Zdravá škola

spoluprácu so spoločnosťou Apple a používanie tabletov vo vyučovaní

účasť detí v škole v prírode

hodiny telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični s novou palubovkou a tiež plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, výcvik korčuľovania na zimnom štadióne a základy tenisu

využívanie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania

spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom

zapojenie školy do projektov: Zdravá škola, Erasmus+, Etwinning – medzinárodná spolupráca, Enviroprojekt, Detský čin roka, Európa v škole, Nadácia Orange a inéV prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom čase, môžeme Vaše dieťa zapísať aj v inom termíne do konca apríla 2019.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Na budúcich prváčikov sa už teraz tešíme a radi ich privítame v našej škole.

Zápisný lístok si môžete stiahnuť vo formáte pdf TU a vyplniť aj v predstihu doma. Obsahuje dôležité informácie, venujte mu, prosím, dostatočnú pozornosť. Ďakujeme.

Informácie pre rodičov k zápisu do 1. ročníka

Prečítané 6818 krát