utorok, 28 február 2017 00:00

Zápis do prvého ročníka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Základná škola Dargovských hrdinov pozýva rodičov a budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka v dňoch 4. a 5. apríla (utorok a streda) od 15:00 do 17:00.

 

zapis 2017

Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka:

triedy so všeobecným zameraním
triedy so všeobecno-intelektovým nadaním
triedy so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk
záujmové útvary podľa záujmu žiakov
ranné schádzanie od 7.00 hod.
rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 16:30 hod.
zdravé stravovanie, pitný režim, mliečny program v rámci projektu Zdravá škola
spoluprácu so spoločnosťou Apple pri zavádzaní tabletov do vyučovania
účasť detí v škole v prírode
hodiny telesnej výchovy v zrekonštruovanej telocvični s novou palubovkou a tiež plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, výcvik korčuľovania na zimnom štadióne
využívanie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania
spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom
zapojenie školy do projektov: Zdravá škola, Comenius, Etwinning – medzinárodná spolupráca, Enviroprojekt, Detský čin roka, Európa v škole, Nadácia Orange a iné

V prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom čase, môžeme Vaše dieťa zapísať aj v inom termíne do konca apríla 2017.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Na budúcich prváčikov sa už teraz tešíme a radi ich privítame v našej škole

Informácie pre rodičov k zápisu do 1. ročníka

Prečítané 5686 krát