Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 28 máj 2018 12:43

Obhajoby ročníkových prác žiakov 1.A triedy - projekt Ozoboti vyprávějí

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Obhajoby ročníkových prác žiakov 1.A triedy sa uskutočnili v piatok, 25.5. 2018. Žiaci pred rodičmi prezentovali celoročnú prácu na medzinárodnom eTwinningovom projekte Ozoboti vyprávějí. Projekt realizujú s partnerskou školou z Trutnova z Českej republiky. Každý žiak prezentoval 2-3 aktivity projektu.

Tento projekt je o programovaní Ozobotov, tvorbe príbehov a využití minirobota Ozobot na jednotlivých predmetoch 1. stupňa ZŠ. Počas práce na projekte žiaci z partnerských škôl spoznali základy práce s minirobotom, oboznámili sa s ozokódmi (príkazmi, ktoré vykonáva Ozobot) a využívajú miniroboty na rôznych vyučovacích hodinách. Spoločne tvorili rôzne príbehy s postavami, prostredím a zápletkou a prezentovali ich. S Ozobotmi pracovali na rôznych vyučovacích predmetoch, navrhli OzoZoo, predstavili historické miesta vo svojej krajine, tvorili básne, počítali, rysovali, precvičili anglický jazyk – a to všetko s využitím Ozobotov. Vzájomne si vytvárali rôzne zadania a úlohy, vymieňali si ich a spoločne riešili, navzájom sa inšpirovali rôznymi témami a nápadmi. Spolupracovali aj s deťmi z Materskej školy, projekt prezentovali pred rodičmi a žiakmi z iných tried. Súčasťou ich projektu je aj tvorba výukových materiálov pre učiteľov a žiakov. Tvoria ich vytvorené pracovné listy s popisom ozokódov v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pracovné listy na matematiku, nami vytvorené inšpiratívne videá s využitím minirobota na jednotlivých predmetoch a nahovorená ukážka prevedenia jednotlivých ozokódov žiakmi.

Súčasťou prezentácie projektu a zároveň ročníkovej práce žiakov bola aktivita Prezentácia významných budov v Humennom. Žiaci v spolupráci s rodičmi priestorové modely týchto budov vytvorili vopred. Pred prezentáciou na papier nakreslili okolo budov vodiace línie s ozokódmi, pripravili si krátke informácie o svojej budove a s využitím Ozobota prezentovali svoje vedomosti z tejto oblasti. Prváci to zvládli na jednotku, veľkú pochvalu spoločne s Osvedčením o obhájení ročníkovej práce im udelila ich triedna učiteľka Mgr. Ivana Čepová.

Prečítané 813 krát