Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 11 marec 2018 14:31

Zážitkové učenie vlastivedy v Zemplínskych Hámroch

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Zemplínske Hámre -  obec, nachádzajúca sa  v našom regióne a určite zaujímavá nielen možnosťami turistiky vo Vihorlatských vrchoch. Žiaci 3.A,  4.A a 4. B triedy v rámci vyučovania vlastivedy navštívili  Múzeum v Zemplínskych Hámroch, ktoré zaujalo ponukou výučbového interaktívneho programu v ohruhu história, pozitívny vzťak ku kultúrnemu dedičstvu formou zážitkového vyučovania a získania osobnej skúsenosti žiakov s danou témou.

Múzeum v Zemplínskych Hámroch je zriadené v kamennej murovanici – najstaršej budove v obci z 19. storočia. Táto budova bola od polovice 19. storočia využívaná ako hostinec pod vedením krčmára Matyasa Wieszbergera. V prvej polovici 20. storočia vlastnil hostinec Anton Barna a neskôr budova slúžila ako obecný dom služieb. V múzeu – kamennej murovanici sú inštalované dve stále expozície. Expozícia, ktorá prezentuje históriu baníctva a železiarstva vo Vihorlatských vrchoch a etnografická expozícia, ktorá prezentuje ľudovú architektúru, poľnohospodárstvo, remeslá a ľudové odevy obyvateľov osady Josefsthal. Samostatné expozície sa nachádzajú v ďalších objektoch Hámorského náučného chodníka – v budove hámru je umiestnená expozícia kováčstva a hámorníctva a v replike štôlne v lokalite pod kameňolomom sa nachádza expozícia banskej činnosti.  Interaktívny ýučbový program viedla veľmi zaujímavým, pre žiakov hravým a tvorivým spôsobom naša odborná lektorka Zuzka. Primeraným spôsobom vo svojom výklade prepájala teóriu s praxou, interaktívne zapájala žiakov do programu  a oni sa veru nedali zahanbiť svojimi vedomosťami a zručnosťami. Po úvodnej zoznamovacej komunite žiaci absolvovali exkurzie s výkladom stálych expozícii múzea, v okolí budovy " hámru"   skúšali hľadať " poklady - minerály".   V závere výučbového programu overili svoju pozornosť i  poznatky získané počas exkurzie formou zábavno - vedomostného kvízu. Najbystrejšie dvojice získali vecné odmeny. Ako spomienku na túto zaujímavú hodinu vlastivedy v múzeu si žiaci odniesli suveníry a informačné brožúrky o Zemplínskych Hámroch.

Prečítané 518 krát