Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 17 február 2018 14:44

Enviromentálny projekt Misia modrá planéta

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Prečo sú lesy pľúcami Zeme? Kam sa podeje všetok odpad, ktorý denne vyprodukujeme? Je lepšie chodiť do školy autom alebo bicyklom? Ako by sme mohli žiť na Zemi zodpovednejšie? Aj na tieto otázky v tomto školskom roku hľadali odpovede štvrtáci zo 4.A v enviromentálnom projekte Misia modrá planéta.

Vzdelávacie aktivity projektu boli zamerané na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Od začiatku októbra riešili žiaci hravou formou rôzne vzdelávacie, bádateľské a problémové zadania, učili sa ako chrániť našu Zem. Aktivity boli zamerané na skúmanie životného prostredia pomocou vlastnej skúsenosti. Cieľom enviromentálnej výchovy, na ktorú bol projekt zameraný bolo naučiť deti chápať súvislosti medzi svojím konaním a životným prostredím. Napriek dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti by sme mali u nich stále posilňovať pocit zodpovednosti voči prírode. Ukázať im, že každá ľudská aktivita má dopad na životné prostredie, ktorý ale nemusí byť nevyhnutne negatívny. Cieľom by malo byť aj to, aby deti pochopili, že na Zemi nie sme samozvanými pánmi, ale sme len jej súčasťou.

V projekte nechýbala tiež kreatívna hra, prístup k digitálnemu obsahu, či motivačné videá. V tejto hre tímy mali za úlohu vybudovať vlastné časti základne a tieto spojiť do spoločnej základne - Modrej planéty. Za aktivitu a šikovnosť získavali kredity, ktoré im umožnili kupovať si budovy a stavať domy, elektrárne, ekofarmy, dopravnú sieť, triedičky odpadu, či navrhovať ihriská pre deti a relax zóny. Úlohou tímov bolo tiež vyriešiť zadania jednotlivých Enviromisií pre celú základňu. Žiaci tímovo spolupracovali pri riešení Enviromisií, navrhovali rôzne riešenia. Výstupom projektu bola prezentácia spoločnej základne a celého projektu. Aktívna práca na projekte spojila všetkých štvrtákov do jedného tvorivého tímu a obohatila ich o nové skúsenosti, vedomosti, no predovšetkým zážitky, humor a dobrý pocit zo spoločnej práce.

Zameranie jednotlivých tém:

Tematický blok 1: Životné prostredie a jeho ochrana

Prečo sú lesy pľúcami Zeme?

Vodné tajomstvá

Kam fúka vietor?

Pôda – poklad pre všetkých

Môže sa príroda cítiť vyčerpane?

Tematický blok 2: Životné prostredie a činnosť človeka

Pestujeme zdravé a chutné plodiny?

Aká je cesta našich výrobkov?

Energia prírody

Autom či na kolobežke?

Odpady a spôsoby hospodárenia

Témy Enviromisií: Doprava – Dopravné prostriedky

Dobíjacie stanice

Dopravná sieť

Zelená doprava

Energia – Zdroje energie

Výroba elektrickej energie

Prečítané 348 krát