nedeľa, 06 november 2016 23:20

Nadaní žiaci sa opäť stretli na logickom sústredení IQáčik

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
V dňoch od 21.10. do 23.10. sa uskutočnilo trojdňové sústredenie pre intelektovo nadaných žiakov pod názvom IQáčik. Toto sústredenie prebiehalo na Sigorde pri Prešove a všetkých prítomných zaujalo rozmanitým programom.


Sústredenia IQáčik sme sa zúčastnili aj my, žiaci 3.A s pani učiteľkou Ingrid Závodskou a žiaci 4.A s pani učiteľkou Ivanou Čepovou. A čo všetko sme zažili 1. deň?  Navštívili sme Šarišskú galériu v Prešove, spolu so žiakmi zo ZŠ Šmeralova v Prešove a žiakmi zo ZŠ v Sabinove sme sa ubytovali na Sigorde. Tu nás hneď čakal zaujímavý program - pásmo experimentov zameraných na fyzikálne deje okolo nás pod názvom „Kúzelná fyzika“. Účastníci IQáčika sa zábavnou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonitosťami dejov a predmetov. Deti dozvedeli o meraní času pomocou vody, vplyve gravitácie i vzdorovaní vody gravitácii, lome svetla... Zaujímavý bol pokus s tornádom vo fľaši a ukážka pôsobenia magnetov. Žiakov zaujalo vznášadlo, magnetický vláčik, magnetická levitácia a siločiary magnetického poľa. Témy ako vodivosť ľudského tela a vysoké napätie boli tiež zaujímavé, ale nadšenie vyvolal pohľad na plazmovú guľu a možnosť vyskúšať si fyzikálne pokusy samostatne.

Po skvelej večeri nasledoval večerný program - filmové predstavenie. Prvý deň bol skvelý - neodradilo nás ani upršané počasie...

Dopoludnie druhého dňa sústredenia sa nieslo v znamení knižky Malý princ. A čítal každý - pretože každý žiak dostal túto knihu ako darček od pána učiteľa Ľuboša Lukáča, jedného zo zakladateľov iniciatívy Rozumieme nadaným v Prešove. V priebehu takmer dvoch hodín sme mali knihu prečítanú. Svoju fantáziu žiaci potom využili pri práci s pracovnými listami.

V poobedňajších hodinách sme sa vybrali na vychádzku k nádrži Sigord. a po návrate nás čakal kvíz. Deti boli rozdelené do 12 skupín a každá z nich súťažila. Slnečné lúče dopriali športovým hrám a nechýbali ani nové kamarátstva. Prešovské Kultúrne centrum Wave prinieslo zábavno-súťažné popoludnie s detským kvízom. Súťažné kolá priniesli množstvo otázok, ktoré preverili všeobecný prehľad súťažiacich v rôznych oblastiach. Nechýbali logické úlohy, matematické úlohy, prehľad animovaných filmov, otázky z kultúry, architektúry, o Slovensku i nezvyčajných zvieratách. Výherné tímy získali odmeny. Deti potešili biele a modré tričká, ktoré dostali ako darček. Príjemne prežitý deň ukončil filmový večer.

Tretí deň sme sa zamerali na  zdravú výživu. Skupiny žiakov vytvárali plagáty na tému Žime zdravo, ktoré boli v závere aktivity vyhodnotené a ocenené. Neskôr nás čakali športové aktivity a krátke filmové predstavenie.
V priebehu týchto troch dní sme taktiež riešili rôzne úlohy na rozvoj predstavivosti a fantázie, úlohy rozvíjajúce logické, matematické, priestorové a verbálne myslenie. Zaujali šifry, úlohy zamerané na finančnú gramotnosť a rozvoj motorických zručností priniesla výroba srdiečka. Netradičnú ukážku skladania origami viedol štvrták Artur Budaj z našej školy.

Logické sústredenie nadaných žiakov základných škôl organizuje každoročne Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projekt je súčasťou aktivít združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným, pod vedením pána učiteľa Ľuboša Lukáča a pani učiteliek Ingrid Storinskej a Juliány Sedlákovej.

Prečítané 334 krát