Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 20 jún 2022 17:34

Ročníkové práce 4. A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa v priestoroch 4. A triedy uskutočnili obhajoby záverečných ročníkových prác žiakov na tému " ČO NÁS BAVÍ?"  

V tomto školskom roku po minuloročnom spoločnom ročníkovom projekte zameranom na čitateľskú gramotnosť sa zmenil obsah i forma ročníkových prác. Tentoraz si každý žiak na začiatku školského roka vybral tému, ktorú spracoval do záverečnej ročníkovej práce formou prezentácie. Tu sa ukázala úroveň digitálnej gramotnosti a nadobudnuté vedomosti a zručnosti z hodín informatickej výchovy, no i štylizácia a úpravá textov, slovná zásoba, vyhodnotenie podstatných a nepodstatných informácií k téme. V praktickej časti obohatili žiaci ročníkové práce o KAHOOT - interaktívny kvíz k danej téme. Zvlášť hodnotný bol osobný prínos a nadobudnuté skúsenosti z reálneho života. Vypočuli sme si obhajoby ročníkových prác, ktoré čerpali z rôznych oblastí, ktoré boli žiakom blízke a nadobudli k nim osobný vzťah. Vystriedali sa oblasti ako hudba, šport, geografia sveta, história, Slovensko,umenie a tanec. Zúčastnili sa ich aj rodičia všetkých žiakov. Za svoje ročníkové práce získali ocenenie - CERTIFIKÁT a malé odmeny, za čo patrí aj rodičom naše poďakovanie.

Prečítané 275 krát