Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 20 jún 2022 17:07

O prírode v prírode - učenie vonku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tieto teplé letné dni využívame na učenie pokiaľ  čo najviac času exteriérové  prostredie školy. Vynovené školské ihrisko poskytlo priestor štvrtákom zo 4.A na prezentáciu projektov z Prírodovedy na tému - Prírodné spoločenstvá.

Na svojich dlhodobých projektoch pracovali žiaci približne dva mesiace. Projekty sú rozdelené podľa tém - Lesné spoločenstvo, Spoločenstvo lúk, Spoločenstvo polí a Vodné spoločenstvo. Niektoré projekty v sebe spájajú viacero prírodných spoločenstiev. Cieľom práce na projekte bolo zhrnutie vedomostí, vlastných skúseností z daného tematického celku a nadobudnutie praktických zručností pri tvorbe projektu s využitím priestorových prvkov. Štvrtáci oprezentovali  svoje projekty priamo v prírode pred spolužiakmi a triednou učiteľkou.Výsledky ich práce skrášľujú priestory školy, kde si ich môžu pozrieť žiaci, rodičia aj pedagógovia našej školy.

Prečítané 202 krát