Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 18 január 2020 12:41

Programovanie nás baví

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Žiaci I. stupňa majú na našej škole možnosť pracovať v rámci mimoškolskej činnosti v rôznych záujmových útvaroch. Jedným z nich je Klub Zvedavko, v ktorom sa pravidelne stretávajú žiaci 2. A triedy pod vedením PaedDr. Ingrid Závodskej.

Cieľom činnosti v záujmovom útvare je rozvíjanie zručností vo viacerých oblastiach akými sú : matematická gramotnosť, digitálna gramotnosť, rozvoj logického myslenia a predstavivosti, čitateľská gramotnosť, ale aj rozvoj estetického cítenia a manuálnych zručností. Teda z každého rožku trošku. Obsahovou náplňou ZÚ v I. polroku boli  : spoločenské vzdelávacie hry, logické hry a postrehovky, príprava na logické olympiády a matematické súťaže, kódovanie  a programovanie na PC, iPadoch v programe Scratch, programovanie robotických hračiek, robotova a tiež výtvarné tvorivé dielne. Jednou z najatraktívnejších a obľúbených činností žiakov býva práve konštruovanie robotov a ich programovanie. Práca so stavebnicou Lego WeDo , konštruovanie robotov alebo modelov podľa vlastnej fantázie žiakov veľmi baví, je zaujímavá a navyše pri práci s ňou si žiaci nenásilným a hravým spôsobom rozvíjajú algoritmické myslenie, učia sa čítať návody a postupy konštruovania robotov s porozumením. Tieto následne programujú od tých najjednoduchších až po náročnejšie. Informačno - komunikačné technológie v súčasnosti zaznamenávajú posun od vyhľadávaní informácií pomocou internetu k programovaniu, ktoré žiakov motivuje stále sa zdokonaľovať v digitálnych zručnostiach a zároveň rozvíja ich pamäť, logicko - matematické myslenie a trpezlivosť. Okrem stavebnice Lego WeDo naši žiaci postupne pracujú s mini robotmi Ozobotmi, ktoré sa dajú využiť nielen v mimoškolskej činnosti, no i priamo na vyučovacích hodinách.

Prečítané 923 krát