Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 13 jún 2019 13:49

Čítajme si a hrajme sa spolu - ročníkový projekt 1. A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Ročníkový projekt  s názvom "Čítajme si a hrajme sa spolu" je spoločnou prácou žiakov 1. A triedy - triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Podnetom ročníkového projektu bol záujem o spoločné čítanie detských kníh a ich prezentácia, spoznávanie detských literárnych hrdinov v knižných príbehoch a rozprávkach.

Finálnym výstupom ročníkového projektu bolo divadelné stvárnenie slovenskej ľudovej rozprávky " Ako išlo vajce na vandrovku". Prváci sa 6. júna predstavili svojím rodičom a spolužiakom I. stupňa  v priestoroch školy. Okrem divadielka mali rodičia možnosť pozrieť si album fotografií dokumentujúcich celý priebeh práce na projekte, spoločné aktivity žiakov, prípravu rekvizít a kulís potrebných na divadielko. Prvácka reportáž s názvom " Čo ste nevedeli" bola spracovaná vo forme videa a ponúkla zaujímavé, často vtipné názory a postrehy prvákov na svet okolo seba. Ročníkový projekt ponúkol integráciu viacerých vyučovacích predmetov do jedného celku. Prváci okrem čítania a ilustrovania príbehov a rozprávok nadobudli digitálne zručnosti prostredníctvom vytvorenia rozprávky "Ako išlo vajce na vandrovku" v kresliacom programe Skicár. Hlasový komentár k rozprávke nahovorila Lucia Halická.  Cieľom ročníkového projektu bolo vzbudiť u žiakov prvotný záujem o čítanie kníh, zlepšenie komunikačných zručností, obohatenie slovnej zásoby a rozvoj tvorivosti. Pozitívne vzťahy medzi žiakmi, vzájomná spolupráca, budovanie zdravej sebadôvery pri vystupovaní, detská spontánnosť a humor - to všetko sme spoločne zažili počas práce na ročníkovom projekte.

Prečítané 510 krát