Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 27 január 2019 14:57

Medzinárodný projekt - LET’S CODING WITH TOM AND JERRY!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Poďme kódovať s Tomom a Jerrym!

Takto by sa dal voľne preložiť názov medzinárodného eTwinningového projektu, do ktorého sa v tomto školskom roku zapojili prváci z 1. A triedy s p. učiteľkou PaedDr. Ingrid Závodskou. Veselú dvojicu - kocúra Toma a myšiaka Jerryho poznajú deti snáď na celom svete. Animovaný seriál Tom a Jerry je veľmi obľúbený aj u našich najmenších divákov. Ich bláznivé dobrodružstvá, naháňačky, zábava budú prvákov sprevádzať počas celej práce na projekte. Našimi partnerskými krajinami sú : Taliansko, Portugalsko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko a Česká rebublika. Cieľom projektu je hravou formou vzbudiť záujem detí o jednoduché programovanie prostredníctvom postavičiek Toma a Jerryhoa zároveň spoznať partnerské krajiny. Jednotlivé aktivity budú postupne zamerané na : rozvoj grafomotorickej zručnosti pri kreslení postupného deja vybranej časti seriálu, tvorbe loga projektu, rozvoj digitálnych zručností - kreslenie v kresliacom programe a prácou s kresliacimi aplikáciami v Ipadoch. Tvorba pracovných listov s úlohami pre partnerské krajiny, riešenie úloh prostredníctvom smerovacích kariet a tabuliek zhotovených v štvorcovej sieti má za cieľ napomáhať zlepšeniu priestorovej orientácie žiakov. V ďalších hrových aktivitách budú žiaci nasmerovaní k riešeniu problémov ( lov myšiaka) podľa pokynov a ciest na mriežke. V rámci úloh projektu sa začiatkom školského roka zapojili prváci aj do EUROPE CODE WEEK, týždňa kódovania prostredníctvom práce s programom Scratch junior. S týmto programovacím programom sa prváci stretávajú aj v rámci mimoškolskej činnosti - v záujmovom útvare PROGRAMÁČIK.

Prečítané 334 krát