Naše stránky používajú súbory cookies.

V školskom roku 2019/2020 pracuje na škole 18 pedagógov pre primárne vzdelávanie, 26 pedagógov pre nižšie stredné vzdelávanie a 7 pedagogických pracovníkov školského klubu detí (ŠKD)

Ročníkovými vedúcimi v šk. rok 2019/2020 sú:

  • 1. ročník - Renáta Vatahová
  • 2. ročník - Ingrid Závodská
  • 3. ročník - Ivana Čepová
  • 4. ročník - Adela Bačovčinová
  • 5. ročník - Ivana Kačurová
  • 6. ročník - František Čaja
  • 7. ročník - Jarmila Petíková Tereková
  • 8. ročník - Jana Majcherová
  • 9. ročník - Eva Habalová

Rada školy pre školský rok 2019/200

p. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
1. Ing. Ondrej Babjarčík predseda rodičov
2. Mgr. Nadežda Morvaiová Doničová podpredseda pedagogických zamestnancov
3. PhDr. Jana Vasilcová zapisovateľka rodičov
4. Martina Morozová člen rodičov
5. Anna Dudášová člen správnych zamestnancov
6. Mgr. Jozef Oľha člen pedagogických zamestnancov
7. Ing. Benjamín Blaha člen rodičov
8. Ing. Branislav Čekovský člen zriaďovateľa
9. Ing.Silvia Cukrovaná člen zriaďovateľa
10. Ing. Michal Druga člen zriaďovateľa
11. PhDr. Darina Barančíková člen zriaďovateľa