Naše stránky používajú súbory cookies.

V školskom roku 2018/2019 pracuje na škole 20 pedagógov pre primárne vzdelávanie, 28 pedagógov pre nižšie stredné vzdelávanie a 7 pedagogických pracovníkov školského klubu detí (ŠKD)

Ročníkovými vedúcimi v šk. rok 2017/2018 sú:

  • 1. ročník - Iveta Meňoščíková
  • 2. ročník - Zlatica Karabinčíková
  • 3. ročník - Jana Antalová
  • 4. ročník - Jana Lukáčová
  • 5. ročník - Antónia Bičková
  • 6. ročník - Janka Sudzinová
  • 7. ročník - Jana Balážová
  • 8. ročník - Iveta Janíková
  • 9. ročník - Zuzana Balogová

Rada školy pre školský rok 2018/2019

p. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
1. Ing. Ondrej Babjarčík predseda rodičov
2. Mgr. Nadežda Morvaiová Doničová podpredseda pedagogických zamestnancov
3. PhDr. Jana Vasilcová zapisovateľka rodičov
4. Martina Morozová člen rodičov
5. Anna Dudášová člen správnych zamestnancov
6. Mgr. Jozef Oľha člen pedagogických zamestnancov
7. Ing. Benjamín Blaha člen rodičov
8. Iveta Gajdošová člen zriaďovateľa
9. Ján Voloch člen zriaďovateľa
10. Ing. Michal Druga člen zriaďovateľa
11. PhDr. Andrea Cholpová člen zriaďovateľa