V školskom roku 2017/2018 pracuje na škole 20 pedagógov pre primárne vzdelávanie,     28 pedagógov pre nižšie sekundárne vzdelávanie a 7 pedagogických pracovníkov školského klubu detí (ŠKD)

Ročníkovými vedúcimi v šk. rok 2017/2018 sú:

  • 1. ročník - Mgr.Ľubomíra Kucerová
  • 2. ročník - Mgr.Ľuba Cerulová
  • 3. ročník - Mgr. Vladimíra Hudáčeková
  • 4. ročník - Mgr. Iveta Meňoščíková
  • 5. ročník - PaedDr. Jana Horvatová
  • 6. ročník - Mgr.Jana Majcherová
  • 7. ročník - Mgr. Eva Habalová
  • 8. ročník - Mgr. Milan Venglár
  • 9. ročník - Mgr. Nadežda Morvaiová-Doničová

Rada školy pre školský rok 2017/2018

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za
Mgr. Alena Alexovičová predseda pedagogických zamestnancov
Ing. Ondrej Babjarčík podpredseda rodičov
PhDr. Jana Vasilcová zapisovateľka rodičov
Martina Morozová člen rodičov
Anna Dudášová člen správnych zamestnancov
Mgr. Nadežda Morvaiová Doničová člen pedagogických zamestnancov
Ing. Benjamín Blaha člen rodičov
Iveta Gajdošová člen zriaďovateľa
Ján Voloch člen zriaďovateľa
Ing. Michal Druga člen zriaďovateľa
PhDr. Andrea Cholpová člen zriaďovateľa