Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 16 december 2020 11:17

Pytagoriáda P3-P8 školské kolo

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj v tejto pohnutej dobe sa naši žiaci zapojili do online súťaže a prejavili ducha súťaživosti. 

V uplynom týždni prebehlo aj na našej ZŠ školské kolo matematickej Pytagoriády v kategóriách P3 - P8 (3. -8.r). Riešenie úloh v kat. P3, P4 prebehlo prezenčne v škole, no v kat. P5 - P8 riešili žiaci zadané úlohy online, keďže vyučovanie prebieha dištančne. Úlohy tohto, v poradí 42. ročníka Pytagoriády, sú zverejnené na  www.iuventa.sk v sekcii Olympiády/Pytagoriáda. Úspešný riešiteľ je ten, ktorý získa v riešení 10 a viac bodov.

Naši najlepší riešitelia jednotlivých kategórií postupujú priamo do okresného kola, kde si budú mocť zmerať svoje vedomosti s tými najlepšími z ďalších škôl.

Veríme, že v okresnom kole sa im podarí umiestniť na čo najlepších miestach a svojimi výsledkami potešia nielen seba, ale aj svojich vyučujúcich, ktorí sa venovali a stále venujú ich príprave na túto matematickú súťaž.

Vyhodnotenie v jednotlivých kategóriách: 

P3 - zapojených 36 žiakov, z toho 18 úspešných riešiteľov, P4 - zapojených 63 žiakov, z toho 21 úspešných riešiteľov, P5 - zapojených 23 žiakov, z toho 13 úspešných riešiteľov, P6 - zapojených 21 žiakov, z toho 13 úspešných riešiteľov, P7 - zapojených 15 žiakov, z toho 4 úspešní riešitelia, P8 - zapojených 13 žiakov, z toho 5 úspešných riešiteľov. 

Všetkým zapojeným súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu. Zároveň ďakujeme aj Všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali svojich žiakov i v takto pre všetkých netypickej situácii. 

Prečítané 4179 krát