Naše stránky používajú súbory cookies.

PaedDr. Jana Antalová

PaedDr. Jana Antalová

Včera sa 30 malých programátorov z Českej a Slovenskej republiky zahralo na inžinierov a vytvorilo zábavný park.

V rámci projektu Erasmus+ KA2: Malí programátori sa 3 žiaci zo 4.A a 3  žiaci zo 4.C spolu so svojimi tr.učiteľkami zúčastňujú mobility v Trutnove v termíne od 9.11.-16.11.2019.

streda, 23 október 2019 17:14

#ErasmusDays na 1.stupni

V dňoch 10.-12.októbra 2019 sa Slovensko prvýkrát zapojilo do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays s cieľom prezentovať program Erasmus+ v jeho rozmanitosti, predstaviť výsledky a pozitívny dopad v oblasti vzdelávania.

Našej škole bol udelený grant Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a s podporou programu Erasmus+ rozbiehame realizáciu projektu Malí programátori, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa.

Napriek tomu, že školský rok sa chýli ku koncu, my ešte bojujeme v posledných súťažiach. V piatok 14. 6. 2019 sa žiak 4. A, Maximilián Edward Meggers, zúčastnil celoslovenského finále jazykovej súťaže Jazykový kvet 2019 v Nitre.
pondelok, 08 apríl 2019 16:21

Hviezdy v kraji!

8. 4. 2019 sa žiaci Hanka Al-Shukri z 3. B a Maximilián Meggers zo 4. A zúčastnili krajského finále Jazykový kvet 2019 v Prešove. Do finále postúpili zo semifinálového kola, ktoré malo tento rok movie formu, čo znamená, že ich prednesy poézie a prózy boli poslané do súťaže ako videonahrávky.

nedeľa, 15 apríl 2018 17:57

Recitačná súťaž v AJ

Mesiac marec sme hodiny anglického jazyka na 1. stupni venovali aj čítaniu a recitácii básní. Každá trieda si v triednom kole vybrala najlepších zástupcov, ktorí ju reprezentovali v školskom kole recitačnej súťaže v anglickom jazyku - Shakespeare´s Club.
nedeľa, 03 september 2017 07:20

ICT in Education and e-learning platforms

V dňoch 7.-18. augusta 2017 som sa zúčastnila kurzu Ict in Education and e-learning platforms v International Training Centre v Prahe.
streda, 07 december 2016 18:12

Olympiáda v ANJ

Koncom novembra sa na 1.stupni uskutočnila olympiáda z anglického jazyka, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci 4.ročníka. Žiaci boli testovaní v zručnostiach: počúvanie s porozumením, čítanie a písanie.
pondelok, 07 november 2016 13:55

Hovorme o jedle – 4. ročník

V rámci projektu Hovorme o jedle, triedy 4.ročníka realizovali nasledujúce aktivity. Prvou bolo vzájomné pohostenie zdravými pokrmami, nechýbalo ovocie a zelenina, či výživné nátierky.
Strana 1 z 2