Naše stránky používajú súbory cookies.

RNDr. Milan Bačík

RNDr. Milan Bačík

Robotický krúžok,  po oboznámení sa so základnými modelmi stavebnice  Lego WeDo a ich programovaním,  zameral svoju pozornosť na stavbu vlastných robotov.  Žiaci mali pri tom za úlohu využiť svoje znalosti z iných predmetov hlavne fyziky a matematiky. Pri niektorých projektoch sa nám podarilo uplatniť bádateľsky orientovaný prístup riešenia zadaných problémov.

Robotický krúžok je určený pre začiatočníkov. Cieľom krúžku je oboznámiť  žiakov so základmi algoritmizácie a programovania  pomocou programovacích robotických  stavebníc Lego a mikropočítača Micro:bit.

V tomto ročníku sa do tejto súťaže na našej škole zapojilo 35 žiakov 6. až 8. ročníka. Do regionálneho kola postúpili žiaci Klaudia Ľaľová, Hana Hurayová, Maroš Pavlinský a Richard Porochnavý.

utorok, 19 december 2017 13:06

Informatická súťaž iBobor na 2. stupni

V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže iBobor na 2. stupni našej školy zúčastnilo 167 žiakov. Žiaci súťažili v troch kategóriách a úspešní riešitelia, ktorých bolo 54, dostali diplom.