RNDr. Milan Bačik

RNDr. Milan Bačik

utorok, 19 december 2017 13:06

Informatická súťaž iBobor na 2. stupni

V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže iBobor na 2. stupni našej školy zúčastnilo 167 žiakov. Žiaci súťažili v troch kategóriách a úspešní riešitelia, ktorých bolo 54, dostali diplom.