Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

RNDr. Milan Bačík

RNDr. Milan Bačík

Robotický krúžok,  po oboznámení sa so základnými modelmi stavebnice  Lego WeDo a ich programovaním,  zameral svoju pozornosť na stavbu vlastných robotov.  Žiaci mali pri tom za úlohu využiť svoje znalosti z iných predmetov hlavne fyziky a matematiky. Pri niektorých projektoch sa nám podarilo uplatniť bádateľsky orientovaný prístup riešenia zadaných problémov.

Robotický krúžok je určený pre začiatočníkov. Cieľom krúžku je oboznámiť  žiakov so základmi algoritmizácie a programovania  pomocou programovacích robotických  stavebníc Lego a mikropočítača Micro:bit.

V tomto ročníku sa do tejto súťaže na našej škole zapojilo 35 žiakov 6. až 8. ročníka. Do regionálneho kola postúpili žiaci Klaudia Ľaľová, Hana Hurayová, Maroš Pavlinský a Richard Porochnavý.

utorok, 19 december 2017 13:06

Informatická súťaž iBobor na 2. stupni

V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže iBobor na 2. stupni našej školy zúčastnilo 167 žiakov. Žiaci súťažili v troch kategóriách a úspešní riešitelia, ktorých bolo 54, dostali diplom.