Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 17 apríl 2018 18:58

Hviezdoslavov Kubín opäť úspešný

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

V tomto školskom roku odštartoval už 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

O tom, že umelecký prednes má na našej škole dlhoročnú tradíciu, svedčí záujem žiakov I. aj II. stupňa, ktorí sa na túto súťaž každoročne zodpovedne pripravujú, hľadajú zaujímavé texty, cibria si svoje recitačné zručnosti spolu so svojimi učiteľmi. Keďže táto súťaž je postupová a žiaci humenských škôl majú výborné umiestnenia na najvyšších priečkach krajských i celoslovenských kôl, nie je vôbec jednoduché získať v takejto konkurencii, aj základných umeleckých škôl ocenenie výborných recitátorov. Napriek tomu sa  žiakom našej školy pod odborným vedením pedagógov aj tohto školského roku podarilo získať na úrovni okresu vynikajúce umiestnenia.

Ninka Kalaninová z 2. B  v I. kategórii - poézia ( pedagóg Mgr. A. Alexovičová) a Júlia Čopanová zo 4. A ( pedagóg PaedDr. I. Závodská) získali na okresnom kole 2. miesto!

Adam Pančák zo 6.A v II. kategórii - próza ( pedagóg Mgr. M. Ondušková) sa umiestnil na 1. mieste a postupuje na krajské kolo súťaže do Prešova. Srdečne blahoželáme !

Umiestnenia žiakov v školskom kole : 

Poézia          I.kategória 
 1. miesto Nina Kalaninová   2.B 
 2.miesto   Ria Karafová  4.A
 Janka Dolná  2.B
 3.miesto  Katarína Chudinová  3.D
Alexandra Harvanová  2.C

 

 Próza             I.kategória  
 1.miesto  Júlia Čopanová  4.A
 2.miesto    Nicole Šaľa  3.B
 Hana Vasilcová  3.A
 Samuel Fejko  4.A
 3.miesto  Alexander Kužma  2.D
Laura Homoľová  2.C

 

 Poézia             II.a III. kategória  
 1.miesto    Ema Švigárová 5.A 
 Daniela Kadyláková  5.C
 Stela Simonová  8.A
 2.miesto   Sofia Babjaková  5.C
 Martina Petrovčinová  6.A
 3.miesto  Hana Krišková  5.A

 

 Próza        II. a III.kategória   
 1.miesto   Adam Pančák 6.A 
 Petra Karšková  8.A
 2.miesto     Barbora Kalaninová  5.A
 Simona Kalaninová 5.C 
 Nina Bodnárová  6.C
 Damián Vasilenko  7.B
 3.miesto  Jakub Pira  5.A
Nina Adameková 6.C
Ľudmila Chudinová 9.B

Prečítané 1685 krát