Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 01 február 2018 11:08

Výsledky piatackého testovania

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(18 hlasov)

Celoslovenské testovanie T5 žiakov 5. ročníka  sa v tomto školskom roku uskutočnilo v novembri 2017 povinne vo všetkých základných školách. Žiaci boli testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Výsledky testovania sú jedným z ukazovateľov kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

V januári 2018 boli zverejnené výsledky testovania. V našej škole sa na testovaní zúčastnilo 65 žiakov, koordinátorkou testovania bola p.uč. Mgr. J. Makarová. Každý žiak dostal vlastnú výsledkovú listinu s počtom získaných bodov a percent z obidvoch testov a tzv. percentil, čiže porovnanie s ostatnými žiakmi na Slovensku.

Celkové výsledky školy (priemer): Celkové výsledky Slovensko (priemer):
Matematika 76,5 %  Matematika 64,7%
Slovenský jazyk a literatúra 75,1%  Slovenský jazyk a literatúra 62,8%

Rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru je v matematike plus 11,8 % a v slovenskom jazyku a literatúre plus 12,3 %.

Viac na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Prečítané 1143 krát