Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 19 december 2017 13:06

Informatická súťaž iBobor na 2. stupni

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže iBobor na 2. stupni našej školy zúčastnilo 167 žiakov. Žiaci súťažili v troch kategóriách a úspešní riešitelia, ktorých bolo 54, dostali diplom.

Súťaže sa zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl. Naši žiaci súťažili v kategórii Bobrík - 52,

Benjamín - 71 a Kadet - 44 žiakov. Srdečne blahoželáme všetkým úspešným žiakom.

Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:

Poradie                            Meno, priezvisko a trieda                           Dosiahnutý výsledok

Bobrík  - 5. ročník

1. -349.                            Ema Sabína Hubová, 5.D                           96 bodov, 100. percentil

534. - 549.                        Filip Goffa, 5.A                                         87 bodov,   97. percentil

553. - 1303.                      Hana Hurayová, 5.A                                  84 bodov,   97. percentil

 

Benjamín - 6. - 7. ročník

361. - 435.                        Denis Maroš Pavlinský, 7.A                       69 bodov,  98. percentil

585. - 931.                        Anna Kasaničová, 7.A                               66 bodov,  97. percentil

980. - 1009.                      Anna Mária Blahová, 7.A                            64 bodov,  94. percentil

 

Kadet -  8. - 9. ročník

225. - 498.                         Nikolas Kapko, 9.A                                  73 bodov,  98. percentil

584. - 777.                         Zdenko Merga, 9.A                                  69 bodov,  96. percentil

955. - 1265.                       Leo Al Ahdal, 9.A                                     66 bodov,  94. percentil 

955. - 1265.                       Maroš Hužička, 9.A                                  66 bodov,  94. percentil

955. - 1265.                       Silver Žinčák, 9.A                                    66 bodov,  94. percentil

 

Prečítané 1080 krát