Mgr. Alena Alexovičová

Mgr. Alena Alexovičová

streda, 10 január 2018 12:00

V múzeu A. Warhola

Dňa 12. 3. 2008 sa trieda 4.B zúčastnila na zaujímavom podujatí v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Celému podujatiu predchádzali netradičné hodiny výtvarnej výchovy, v rámci ktorých sa žiaci oboznamovali s pop-artom, tvorbou A. Warhola, pracovali na rôznych výtvarných projektoch pomocou netradičných techník a materiálov.
pondelok, 08 január 2018 23:10

Škola v prírode 2007 - III. A a IV. B

V termíne od 17.9.2007- do 26.9.2007 sa triedy III.A a IV.B zúčastnili pobytu v škole v prírode v Tatranskej Lesnej, pod vedením triednych učiteliek: Mgr. Terézie Makovcovej a Mgr, Aleny Alexovičovej.

piatok, 22 december 2017 09:12

Tri zlaté kľúče mesta Humenné

8. decembra v CVČ Dúha sa uskutočnila súťaž Tri zlaté kľúče mesta Humenné. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore mesta Humenné a ZŠ Dargovských hrdinov pri príležitosti 1. písomnej zbierky o našom meste.
pondelok, 16 október 2017 20:58

Tri zlaté kľúče mesta Humenné

Celý  rok sa v našom meste niesol  v znamení osláv 700. výročia jeho vzniku. Pripomínali si ho tí starší, ale aj tí mladší. Koncerty, súťaže, rôzne kultúrne a športové podujatia prilákali nielen humenčanov, ale aj iných návštevníkov a hostí.
nedeľa, 02 apríl 2017 18:40

Shakespeare's Club

Dňa 27.3.2017 sa na našej škole konal už druhý ročník súťaže v prednese anglickej poézie "Shakespeare´s Club".  Táto výnimočná súťaž recitácie a prednesu v angličtine je určená všetkým žiakom 1.stupňa.
pondelok, 26 september 2016 20:01

S Erasmom v českom Trutnove

Začiatkom júla sme sa zúčastnili kurzu „Moderní technologie a nadaní žáci“ v českom Trutnove.
pondelok, 20 jún 2016 19:55

Opäť na Jazykovom kvete

Tajomstvom nie je, že pripraviť divadielko v anglickom jazyku, zhotoviť si rekvizity, ušiť a namaľovať kostýmy nebolo vôbec ľahké. Áno, tri dlhé mesiace trvalo, kým s výsledným dielom boli všetci spokojní.
pondelok, 20 jún 2016 19:25

Literárne talenty našej školy

Súťaž Literárne talenty dáva šancu všetkým, ktorí radi píšu. Aj tento rok sa do tejto súťaže zapojilo mnoho mladých nádejných autorov z okolia Humenného, ktorí súťažili v štyroch vekových kategóriách v písaní poézie a prózy. Odborná porota v zložení doc. PhDr. Mariána Andričíka, PhD. a jeho manželky Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD. to mala naozaj ťažké.
streda, 27 apríl 2016 18:02

Farebný týždeň - Tajomstvo zdravia

"Humor je liek, ktorý stojí najmenej a dá sa najľahšie brať." Aj v tomto duchu sa v stredu 13.4. v školskej jedálni konala súťaž "Tajomstvo zdravia".

pondelok, 29 jún 2015 20:41

Deti deťom

Žiaci 3.A triedy sa prostredníctvom svojich divadielok v slovenskom a aj anglickom jazyku zapojili do etwinningového projektu pod názvom "DETI DEŤOM".

Strana 1 z 2