štvrtok, 19 máj 2016 17:55

Slávik Slovenska 2016

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

25. apríla 2016 sa učebňa hudobnej výchovy rozospievala slovenskou ľudovou piesňou. V ten deň prebehlo školské kolo v speve slovenských ľudových piesní: Slávik Slovenska 2016.

V tomto školskom roku sa tohto školského kola zúčastnilo 35 spevákov. 12 v prvej kategórii (1.-3. roč.), 18 v druhej kategórii (4.-6. roč.) a 5 v tretej kategórii (7.-9. roč.). 
Všetci podali krásne výkony. V tomto školskom roku boli výkony súťažiacich hodnotené a zaraďované do jednotlivých pásiem. Kto do akého pásma sa svojím výkonom dostal, rozhodovala porota v zložení : p. Ondušková Monika, p. Antalová Jana a p. Dudášová Anna. Poradné hlasy mali aj p. Vatahová, ktorá zároveň výkony spevákov filmovala a fotogravovala, p. Oľha, p. Horvatová a p. Janíková.
Zlaté pásmo a postup do okresného kola si vyspievali : 1.kateg. :  Samuel Horvat
                                                                                  2.kateg. : Nina Adameková 
                                                                                  3.kateg. : Laura Pločicová
Strieborné pásmo : 1.kateg. : Miriam Blanárová, Olívia Seková, Ema Švigarová, Jakub Pira, Saška Kuševová.
                               2.kateg. : Nina Peračková, Vanesa Lukáčová, Dušan Tomaš, Viktória Murmaková, Vanesa Kuľusová, Samuel Kužma, Sara                                                       Sokolovičová, Michal Maciboba, Ema Miklošová, Viktória Cerulová, Michaela Drugová, Gregor Uram.
                               3.kateg. : Ivana Švigarová, Alex Ferjak, Anna Mária Kurucová, Ondrej Kapa.
Bronzové pásmo :  1.kateg. : Zuzka Petíková, Ria Karafová, Barbora Kalaninová, Dávid Petrovčin, Evka Peračková, Sarka Kočišová.
                              2.kateg. : Gašpar Gyuracz, Diana Doležiová, Jesica Grešová, Lucia Kožinová, Alžbeta Dirbaková .
Spevákov na školské kolo pripravovali p. Jozef Oľha, p. Jana Horvatová a p. Iveta Janíková
13. mája 2016 si Laura Pločicová na okresnom kole v CVČ - Dúha vyspievala 2. miesto vo svojej kategórii.
Všetkým speváčikom srdečne blahoželáme :)

                                                     

Prečítané 698 krát