Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 19 apríl 2015 07:49

Matematická olympiáda - obvodné kolo

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V školskom roku 2014/15 sa uskutočnil už 64. ročník MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Na obvodnom kole našu školu reprezentovali žiaci od 5. po 9. ročník. Poslaním MO je aktivizovať, vzbudiť a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.

Úlohou vyučujúcich je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov v matematike a podporovať ich odborný rast. Úlohy MO sú náročné, vyžadujú výborné zvládnutie učiva, veľké sústredenie a logické myslenie pri ich riešení. Niektoré úlohy vyžadujú poznatky nad rámec základného učiva štátneho vzdelávacieho programu.

V obvodnom kole našu školu najlepšie reprezentovali žiaci 6. ročníka. Umiestnenie žiakov v kategórii Z6:

1. miesto Kudláčová Karin - 6.a

2. miesto Lopata Daniel - 6.a

úspešní riešitelia:

Merga Zdenko

Telepun Alex

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a veríme, že v budúcom školskom roku sa k ním pridajú aj žiaci z iných ročníkov.

 

Prečítané 922 krát