Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 03 február 2015 15:08

Prvácka výhra v súťaži PÍSMENO

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Výtvarná súťaž kolektívov na tému PÍSMENO má svojho celoslovenského víťaza.

Časopis Vrabček pozná na našej škole snáď každý prvák a druhák. Je to detský časopis, s ktorým prváci a druháci veľmi často pracujú na rôznych vyučovacích predmetoch. Veľmi sa im páči, pretože si tu nájde každý niečo pre seba. Tento časopis je zároveň vhodnou pomôckou aj pre učiteľov I. stupňa. Deti môžu v škole, ale i doma  pracovať s rôznymi textami a tým si rozvíjať už od útleho veku svoju čitateľskú gramotnosť. Dá sa však využiť aj na hodinách  matematiky, prírodovedy, výtvarnej  či etickej výchovy. Zaujímavé pre nás sú aj rôzne súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť tak jednotlivci, ako aj celé kolektívy. 

V prvom septembrovom čísle redakcia časopisu Vrabček vyhlásila výtvarnú súťaž pre kolektívy pod názvom PÍSMENO. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si jedno obľúbené písmeno a znázorniť ho akoukoľvek výtvarnou technikou. Tak sme teda neváhali a s chuťou sa pustili do práce. Výtvarné práce sme odoslali do redakcie  a čakali sme na vyhodnotenie a žrebovanie. V decembrovom čísle Vrabčeka sme sa dozvedeli, že práve kolektív  1.A triedy bol vyžrebovaný a získal hlavnú výhru v súťaži. Pred vianočnými prázdninami si natešení prváci spolu s pani učiteľkou otvorili veľký balík, v ktorom bolo veľa zaujímavých cien. Získali sme encyklopédiu zvierat, 3D knihu o dravcoch, origami, knihu Zvedavé slniečko, magnetky, nálepky. Veľmi sme sa potešili aj krásnemu plyšovému psíkovi. Takýto krásny predvianočný darček asi málokto z nás čakal. Redakcii časopisu Vrabček patrí naše veľké ĎAKUJEME! Určite sa budeme zapájať aj do ďalších zaujímavých súťaží. 

Prečítané 1277 krát