piatok, 21 jún 2013 07:28

Slávik Slovenska 2013

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Klenotnica slovenských ľudových piesní je veľmi bohatá a srdcu blízka hádam každému z nás.

Slovenská ľudová pieseň poteší, niekedy aj rozžiali, inokedy roztancuje. Je veľmi pekné a potešujúce ak sa ľudové piesne vytvorené v dávnej dobe pri práci, vo voľných chvíľach, pri tancovačkách, zachovávajú aj vďaka speváckym súťažiam a prehliadkam. Jednou z nich je súťaž v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Už 23 rokov táto súťaž oslovuje spevákov od 6 do 15 rokov v troch kategóriách a má celoslovenský rozmer.

 

6. mája 2013 prebehlo na našej škole školské kolo tejto speváckej súťaže. Zapojilo sa do nej 24 súťažiacich.

Porota v zložení : p. Kapráľová, p. Oľha, p. Babjaková , p. Ondušková a p. Dzurčaninová rozhodli takto:

1. kategória : zlatý slávik: Ninka Adameková 1.C

                                         Dávid Čelovský 1.C

                     strieborný slávik :Nina Szabová 3. C

                                                   Nina Peráčková 3. B

                     bronzový slávik : Simona Dická 3. C

                                                   Zoja Bačová 2. C

2 . kategória : zlatý slávik : Laura Pločicová 5. B

                                             Katka Čerevková 6. C

                       strieborný slávik : Viktória Lojová 4. C

                       bronzový slávik : Iveta Hanzalová 4. D

3 . kategória : zlatý slávik : Katka Kislanová 9. C

                                             Natália Mergová 7. A

Všetci súťažiaci podali prekrásny výkon , preto im patrí ako aj ich učiteľom úprimná vďaka.

15. mája 2013 sa uskutočnilo okresné kolo Slávik Slovenska 2013 v CVČ-Dúha , na ktorom našu školu reprezentovali naši zlatí slávici , každý vo svojej kategórii. Svojich spevákov prišiel povzbudiť aj spevácky krúžok Speváčik, ktorý pracuje na našej škole pod vedením p. uč. Dzurčaninovej.Tu si vyspievala Laura Pločicová 1. miesto s postupom na krajské kolo. Natálka Mergová a Katka Čerevková si doniesli 3. miesto každá vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme.

28. mája 2013 v PKO v Prešove na krajskom kole nás úspešne reprezentovala Laura Pločicová. Na akordeóne ju bravúrne sprevádzala naša žiačka Natália Mergová, za čo jej patrí naša vďaka.

Dovidenia a do spevu v roku 2014.

{fcomment}

Prečítané 1749 krát