utorok, 17 december 2013 22:45

Z rozprávky do rozprávky

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V mesiaci november a december sme spolu so žiakmi z krúžku Mladý knihovník, ktorý pracuje pri školskej knižnici, navštívili všetkých šesť oddelení ŠKD. Čo bolo dôvodom našej návštevy?

Pripravili sme im dramatizáciu troch známych rozprávok - Kocúr v čižmách, Máša a medveď a Zlaté dievča. V rozprávkach sme spolu objavovali dobro a pracovitosť Zlatého dievčaťa, zlobu jej macochy, ale i um a šikovnosť kocúra  a malej Mášenky. Touto aktivitou sme chceli osloviť všetkých žiakov ŠKD, aby viac času venovali čarovnému svetu kníh  a menej moderným technológiám. Ponúknuť im pekné rozprávky  a pritiahnuť ich pozornosť ku knihám. Žiaci svoje pocity z rozprávok vyjadrili v ilustráciách, ktoré boli veľmi pekné a zaujímavé. Porota učiteliek vyučujúcich výtvarnú výchovu v zložení Mgr. A. Alexovičová, Mgr. I. Čepová , PaedDr.J. Horvátová  a detská porota - členovia krúžku Mladý knihovník , mala ťažkú prácu. Spolu nám prišlo 59 ilustrácií. Najviac - 32 ilustrácií - bolo z rozprávky Kocúr v čižmách, 23 ilustrácií z rozprávky Máša a medveď a najmenej z rozprávky Zlaté dievča. Úmerne k tomuto počtu porota vybrala a ocenila knihami 13 ilustrácií. Za rozprávku Kocúr v čižmách porota ocenila práce týchto autorov :

Natália Chalčáková - 3.b ,  Barbora Kalaninová - 1.a ,  Janka Kopáčová - 3.b ,  Alexandra Mergová - 3.b , Viliam Petrík - 1.b ,  Jakub Pira - 1.a , Lukáš Semko - 1.b.

Za rozprávku Máša a medveď porota odmenila práce týchto autorov :

Nina Adameková - 2.c  , Diana Dudová - 4.b  , Michaela Drugová - 4.b  , Ema Hubová - 1.d  , Dominik Lodics - 1.d.

Za rozprávku Zlaté dievča porota ocenila jedného autora : Natália Christoforidi - 2.a.

Zvláštna cena poroty - Diplom - bola udelená Dávidovi Petrovčinovi z. 1.a , Zojke Bačovej z 3.c.

Ďakujeme všetkým žiakom za krásne ilustrácie,  vychovávateľkám ŠKD za spoluprácu pri tomto projekte  i našej porote.

Vo fotogalérii uvádzame všetky, nielen ocenené ilustrácie. Je sa na čo pozerať. Veď posúďte sami.

Prečítané 1769 krát