streda, 04 december 2013 19:03

Školské knižnice - brána do života

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Netrpezlivo sme čakali na vyhodnotenie súťaže "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice " k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

Dnes už poznáme výsledky a veľmi sa tešíme. Prečo? Z 340 školských knižníc, v rámci celého Slovenska, ktoré sa prihlásili do súťaže, sme sa umiestnili na vynikajúcom 11. mieste. Získali sme najlepšie umiestnenie spomedzi ďalších štyroch humenských ZŠ. Ešte raz sa chceme poďakovať predovšetkým triednym učiteľom I. a II. stupňa i žiakom, pretože bez ich tvorivého "zapálenia sa " pre podujatie na podporu čítania by sme nedosiahli v silnej konkurencii takýto skvelý výsledok a nevznikla by zaujímavá "brána". Tá zdobí priestory školy a pripomína žiakom, že kniha by mala byť súčasťou nášho každodenného života. Pani Mgr. R. Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice sa listom poďakovala všetkým školským knižniciam, ktoré podujatie 28. októbra zorganizovali. Taktiež vyslovila poďakovanie za zapojenie sa do projektu "Záložka do knihy spája školy". Záložky našich žiakov i hodnotenie školskej knižnice bolo vybrané do celoslovenského hodnotenia. Celé hodnotiace správy z obidvoch projektov si môžete prečítať na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice. /www.spgk.sk/

Prečítané 1311 krát