piatok, 15 november 2013 00:35

Záložka do knihy spája školy II

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

O projekte na podporu čítania Záložka do knihy spája školy : Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu sme na našej stránke už informovali.

Dnes vám chceme priblížiť vzájomnú výmenu záložiek, ktorá sa uskutočnila v našej škole dňa 12.11. 2013 za osobnej účasti riaditeľky partnerskej ZŠ, Jána Švermu 6, Michalovce pani Mgr. Yvonny Kobilicovej a koordinátorky projektu Mgr. Lenky Nižníkovej. V priestoroch školy návštevu privítal riad. školy pán Mgr. Miroslav Postihač a pani zástupkyňa pre II.stupeň Mgr. Jana Bačovčinová. Vo fotogalérii na ukážku prinášame niekoľko záložiek z celkového počtu 500 kusov, ktoré pre nás vytvorili žiaci spomínanej partnerskej školy. A verte, že je na čo sa tešiť a pozerať. Niektoré z nich použijeme na propagáciu čítania v našej školskej knižnici. Touto osobnou návštevou a výmenou záložiek by sme chceli nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi oboch škôl a veríme, že vzniknú aj nové priateľstvá. Výhodou k nadviazaniu kontaktov je blízkosť oboch našich miest. Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30.11.2013 na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice, kde si budeme môcť pozrieť aj výber z hodnotenia projektu spolu s fotografiami záložiek.

Prečítané 1230 krát