Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 28 marec 2022 08:48

Prváci hrajú šach

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto školskom roku sa žiaci 1.A stretávajú v poobedňajších hodinách na šachovom krúžku. Počas tohto školského roka sa oboznamujú so základmi tejto strategickej hry. Prváci sa oboznámili s orientáciou na šachovnici, s hracími kameňmi – figúrkami a ich využitím na hracej ploche, o tom, ako sa majú pri hraní šachu správať a samozrejme o taktike a stratégii. Svoje vedomosti stále zdokonaľujú samotnou hrou, ale aj riešením rôznych diagramov počas krúžku. Už teraz sa tešia na svoj prvý školský šachový turnaj, ktorý pripravujeme v apríli. Zapojiť sa môžu žiaci z 1., ale aj 2. stupňa.

A ako šach pomáha školákovi?

Štúdia, ktorá zahŕňala 3 000 detí vo vyše 100 školách v New Yorku a ktorá dokázala, že deti hrajúce šach oproti deťom, čo šach nehrali, mali lepšie známky nielen v matematike (o 17 – 20 %), ale aj v anglickom jazyku. Šach zlepšuje aj čítanie detí, čo si nie všetci uvedomujú. Malí šachisti musia zapisovať svoje partie, pri riešení problémov čítať zadania a veľmi skoro začínajú čítať aj šachovú literatúru. Šachisti sú väčšinou vášniví čitatelia. Ďalšie štúdie napríklad dokázali, že šach vedie k lepším výsledkom z testov týkajúcich sa kritického a tvorivého myslenia. Šach zvyšuje inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach:

Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať, čo sa deje, nemôžu vhodne reagovať bez ohľadu na to, aké sú múdre. Predstavivosť – Deti sú nútené si predstaviť rôzne akcie v rôznom poradí, pred tým ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tým, že ich učíme si predstavovať budúce ťahy bez toho aby ťahali figúrkami. Predvídanie – Deti sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a myslenie ako také. Porovnávanie možností – Deti sa učia, že nemusia spraviť hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich pre a proti. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou. Abstraktné myslenie – Deti sa učia odpútať od detailov a rôzne témy či koncepty použiť v rôznych ale súvisiacich situáciách. Plánovanie – Deti sa učia si stanovovať ciele a určovať si konkrétne kroky vedúce k nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby prehodnotiť svoje ciele, či plány na základe zmeny situácie. Súčasné zvažovanie rôznych možností – Deti sa učia neupínať len na jeden možný plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti. (Zdroj: https://sachnaskolach.chess.sk/ako-sach-pomaha-skolakovi/ )

Prečítané 421 krát