Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net
štvrtok, 03 august 2017 11:20

Ďalší projekt s certifikátom kvality

Napísala 
Zhodnotiť tento článok
(0 hlasov)
V minulom školskom roku žiaci 9. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov sa pustili do riešenia projektu GrowinGreen.
Bol to projekt realizovaný na platforme eTwinning a v spolupráci desiatich partnerských škôl zo Španielska, Talianska, Francúzska, Turecka, Bulharska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj environmentálneho povedomia žiakov, zdravého životného štýlu, vytváranie pozitívneho vzťahu k práci ale aj formovanie prosociálneho správania, zvyšovanie národného povedomia a budovanie rešpektu k ľudskej humanite a kultúrnym rozdielnostiam. Vyučovanie za múrmi klasických tried v školských záhradách a aktívny prístup žiakov k vyučovaniu boli spoločným krédom všetkých zúčastnených škôl. Po úvodných aktivitách zameraných na predstavenie školy a žiakov sme rok pracovali na jednotlivých aktivitách. Výstupmi projektu boli prezentácie, postery, komiksy, videá zamerané na ekologickú kampaň, pri ktorých sme využili mnohé súčasné IKT prostriedky a pre našu školu to boli predovšetkým iPady, databáza zdravých národných jedál, nápady a návrhy ekologických záhrad ako prirodzenej súčasti školského prostredia, pozdravy a ekovýrobky k rôznym sviatkom (Halloween, Vianoce…) a najmä vytvorenie elektronického časopisu s príspevkami žiakov s ekologickou problematikou.

Žiaci pracovali v skupinách, pričom tematika bola do skupín zaraďovaná na základe ich voľby, resp. výberu a aj spôsob spracovania témy bol ponechaný na samotných žiakov. Okrem priestoru Twinspace sme pre zadávanie aktivít využívali nástroj Google Clasroom, kde mali žiaci kedykoľvek k dispozícii časový harmonogram jednotlivých aktivít ako aj ich podrobnejšiu aktivitu. Do vyučovania sme zaradili metódy PBL (problem based learning) ako aj CLIL, kedže išlo o medzinárodný projekt, v ktorom bola oficiálnym projektovým jazykom angličtina a španielčina.

Záverečným výstupom projektu bol vytvorený elektronický časopis.

Viac na:

https://twinspace.etwinning.net/23633/home

https://madmagz.com/magazine/982781#/page/1

V týchto dňoch získala naša škola za realizáciu uvedeného projektu GrowinGreen certifikát kvality, ktorý udeľuje Národná podporná služba eTwinning. Certifikát kvality je dôkazom toho, že práca našich žiakov na projekte bola kvalitne odvedená na výbornej úrovni, za čo im ďakujeme.

Prečítané 138 krát

Aktivity ŠKD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Z našich projektov

Prev Next

Októbrové týždne eTwinning - zapojte sa …

Októbrové týždne eTwinning - zapojte sa do súťaže!

Zapojte sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž na...

Certifikát kvality aj pre P2P projekt

Certifikát kvality aj pre P2P projekt

Projekt SOS Planet Peer to Peer Learning predstavuje pokračovanie, resp. nadstavbu projektu SOS Planet -...

Ďalší projekt s certifikátom kvality

Ďalší projekt s certifikátom kvality

V minulom školskom roku žiaci 9. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov sa pustili do...

Odovzdávanie cien najlepším školským par…

Odovzdávanie cien najlepším školským partnerským projektom

V piatok 23. 6. 2017 sa uskutočnil už 12. ročník odovzdávania cien najlepším školským partnerským...

Robotický projekt najlepší na Slovensku!

Robotický projekt najlepší na Slovensku!

SOS Planet - a robotics project opäť úspešný. Projekt programu Erasmus plus SOS Planet -...

Mesačný bulletin o našom projekte (máj)

Mesačný bulletin o našom projekte (máj)

Mesiac lásky máj bol pre náš robotický projekt mesiacom poslednej mobility. V našom digitálnom mesačníku...

Mesačný bulletin o našom projekte (apríl…

Mesačný bulletin o našom projekte (apríl)

Ani v apríli projektové aktivity všetkých partnerských škôl neboli prerušené, práve naopak. Projektové tímy prešli...

Mobilita Grécko #2 Deň 5

Mobilita Grécko #2 Deň 5

Mission completed! Skončila posledná robotická výva a posledná mobilita nášho robotického projektu. Môžeme konštatovať, že...

Mobilita Grécko #2 Deň 4

Mobilita Grécko #2 Deň 4

Nálady v medzinárodných projektových tímoch kolíšu podľa toho, ako žiaci zápasia s problémami pri programovaní...

Mobilita Grécko #2 Deň 3

Mobilita Grécko #2 Deň 3

Po včerajšom "oddychovom" dni sa dnes tímy venovali len a len programovaniu tureckej challenge. Vonku...

Mobilita Grécko #2 Deň 2

Mobilita Grécko #2 Deň 2

Po prvom dni v gréckej partnerskej škole nám hostitelia pripravili celodenný výlet na jedno z...

Mobilita Grécko #2 Deň 1

Mobilita Grécko #2 Deň 1

Prvý májový týždeň prebieha posledná mobilita nášho robotického projektu. Turecká challenge v gréckej partnerskej škole...

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako "Deň Zeme" americký senátor Gaylord Anton...

Mobilita Poľsko #5

Mobilita Poľsko #5

Poľská challenge je za nami. Nové vedomosti, skúsenosti, ale aj zážitky a kamarátstva, úspechy a...

Mobilita Poľsko #4

Mobilita Poľsko #4

Predposledný deň projektovej mobility v partnerskej škole v Krakowe patril programovaniu a ladeniu robotov pred...

Mesačný bulletin o našom projekte (marec…

Mesačný bulletin o našom projekte (marec)

Mesiac marec bol pre projektové tímy učiteľov aj žiakov mesiacom poľskej robotickej challenge a teda...

Mobilita Poľsko #3

Mobilita Poľsko #3

Tretí deň mobility v Poľsku bol najmä o environmentálnom aspekte nášho projektu. Žiaci navštívili najmenší...

Mobilita Poľsko #2

Mobilita Poľsko #2

Druhý deň mobility v Poľsku bol pre všetkých žiakov skutočne výnimočný - veď koľkí (snáď...

Mobilita Poľsko #1

Mobilita Poľsko #1

Nabitý program, na prvý pohľad jednoduchá challenge, ale hlavne jarné počasie privítali slovenský tím na...

Mesačný bulletin o našom projekte (febru…

Mesačný bulletin o našom projekte (február)

Uplynulý mesiac bol pre projektové tímy učiteľov aj žiakov mesiacom gréckej robotickej výzvy a teda...

Minuloročné aktivity

Vyučovať nie je vôbec ľahká vec
Halloween na 1. stupni alebo "Trick or treat"
Tajomstvo zdravia
Vianočná akadémia
Spomienky na časy dávno minulé...
Česko – slovenský maratón 2013...
1.kolo: Viacboj všestrannosti
Beseda s kapitánkou OPZ
Oslava MDŽ v Domove dôchodcov
Maťko v CVČ Dúha
Dajže, Bože, dobrý deň...
Križovatka môjho života
Prváci na ranči v Kamienke
Farebný týždeň zdravia - žltý deň ,,Deň narcisov"
1. kolo ,,Druháčik dopraváčik"
Zápis do prvého ročníka - fotogaléria
Maškarný bál
Ôsmaci v Tatrách - deň 2
Ôsmaci v Tatrách - deň 4
2. kolo ,,Druháčik dopraváčik"
Ôsmaci v Tatrách - deň 5
Týždeň zdravia – biely utorok: „Tajomstvo zdravia 2. stupňa“- súťaž
Slávik Slovenska 2014
Na návšteve v archíve
Týždeň zdravia - modrý pondelok ,,Tajomstvo zdravia“- súťaž 1.stupňa
Pani Jeseň
Biela pastelka
Školské kolo súťaže AMFO 2014
Koncoročný školský výlet
Školský čin roka
Tvoríme s rodičmi...
Navštívil nás Mikuláš
Halloween u nás v škole
Drama in English
Čitateľský maratón
Ekohra
Inšpirácia ako sa vzdelávať a pritom sa zabávať
Ôsmaci v Tatrách - deň 3
Celoslovenská súťaž o NAJ nástenku
Exkurzia ZOO Košice, Dinopark, Botanická záhrada
Ovládam pravopis - pravopisná olympiáda žiakov 7. ročníka
Týždeň zdravia: červená streda, zelený štvrtok
Ôsmaci v Tatrách - deň 1
Divadielka a „halloweenska“ zábava v KaSS
Valentínka
Prev
03-04-2014
08-02-2014
20-11-2013
20-11-2013
19-06-2014
04-04-2014
16-02-2014
Next

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair