Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Emília Riganová

Mgr. Emília Riganová

V živote každého z nás jedna etapa končí a druhá začína. Prešli štyri roky a z našich nesmelých prváčikov sú dnes už veľkí štvrtáci.

štvrtok, 29 jún 2023 17:00

Rozlúčka žiakov 4. A triedy

V pondelok 26. júna 2023 sa žiaci 4. A triedy, ich rodičia a triedna pani učiteľka Mgr. Vladimíra Hudáčeková naposledy stretli mimo školských lavíc.

štvrtok, 18 máj 2023 19:25

Deň rodiny v ŠKD

Dňa 15. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Je to deň, kedy si uvedomujeme viac ako inokedy, aké máme šťastie, že máme rodinu, ktorá nás miluje a podporuje.

nedeľa, 26 marec 2023 11:49

O zlatom kuriatku

Dňa 16.3.2023 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia O zlatom kuriatku v podaní hercov Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

nedeľa, 19 február 2023 19:35

Fašiangový ples v ŠKD

Fašiangy sú sviatky radosti a hodovania. V piatok 10. februára slávnostne vyobliekané a upravené dievčatá a chlapci vstúpili v sprievode svojich pani vychovávateliek do fašiangovo vyzdobenej školskej jedálne.

piatok, 27 január 2023 10:06

Karneval sa blíži

Pred blížiacim sa karnevalom deti nenechali nič na náhodu a až do poslednej chvíle pracovali na svojich maskách.

nedeľa, 08 január 2023 17:45

Vianočný príbeh s ujom Ľubom

Každý rok v čase pred vianočnými prázdninami organizujeme pre deti ŠKD zábavné popoludnie s ujom Ľubom. Inak tomu nebolo ani tento rok.

nedeľa, 27 november 2022 19:06

Šarkaniáda v ŠKD

Aj v tomto školskom roku sme s deťmi strávili krásny deň v spoločnom púšťaní šarkanov.

nedeľa, 19 jún 2022 15:52

Zábavné popoludnie s "Ujom Ľubom"

Tanec, spev a zábava opäť zaklopali na dvere nášho ŠKD v utorok 14.6.2022, keď nás svojou návštevou potešil "Ujo Ľubo" so svojím zábavno - pohybovým programom. Prialo nám aj počasie a tak nič nestálo v ceste, aby sme sa zabavili a vyšantili až do úplného konca.

utorok, 24 máj 2022 10:31

Talentárium v ŠKD

„Talent nie je len nadanie, je to schopnosť kompletne disponovať a riadiť to, čo je vám dané.“

Strana 1 z 4