Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 25 marec 2022 08:53

Marec mesiac knihy v ŠKD

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha - najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným a vysoko postaveným ľudom (zvyčajne mužom). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vekových skupín. Deti nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania, študenti živo diskutovali o prečítaných knihách. I dnes knihy ľudí spájajú prostredníctvom školskej výučby či čitateľských krúžkov. Knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov. Rozvíjajú fantáziu tvorivosť. Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory. Slúžia ako jedna z foriem oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

Žiaci z 3.C a 4.D v ŠKD spolu s pani vychovávateľkou zhotovili plagát s názvom: Čo radi čítame. Každý žiak si nakreslil obal svojej prečítanej knihy. Žiak v krátkosti oboznámil s obsahom svojich spolužiakov. Takto si žiaci navzájom vymenili množstvo zážitkov z čítania, spoznali nové knihy, ktoré si môžu prečítať. Medzi prečítanými knihami neboli len rozprávkové knihy ale i náučné encyklopédie. Najčítanejšou knihou v našom oddelení bola kniha Denník odvážneho bojka.

Prečítané 1037 krát