Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 16 máj 2023 19:02

Matematika trochu inak

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Objem a povrch telies sa dá vyučovať aj v našej "outdoor" učebni. Spolu s 9.C triedou sme využili priaznivé počasie a z triedy a školských lavíc sme sa presunuli na čerstvý vzduch. 

Hodinu matematiky sme strávili v našom átriu, kde žiaci spoločnými silami zisťovali objemy a povrchy rôznych telies, ktoré mali k dispozícii. Trieda bola rozdelená do 2 skupín, každá skupina mala iné telesá. Pravítkami a metrom zisťovali rozmery, ktoré sú potrebné pre výpočet objemu a povrchu konkrétneho telesa. Svojich úloh sa zhostili veľmi pekne a vyučovacia hodina zbehla veľmi rýchlo. Okrem matematických vedomostí si žiaci 9.C triedy precvičili aj svoje zručnosti. 

Cieľ hodiny bol naplnený, vedomosti získané na hodinách matematiky boli aplikované pri riešení úloh, v súbehu s rozvíjaním zručností, najmä pri práci s metrom a pravítkami. Určite budeme v takomto vyučovaní vo vonkajšej učebni, ak to počasie dovolí, pokračovať.

Prečítané 263 krát