Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 22 november 2021 12:21

Návšteva v krajine tvorivosti

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto školskom roku Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPravme To, ktorý je prioritne určený pre školského zariadenia, ktoré realizujú formálne aj neformálne vzdelávania detí a mládeže.

Podľa https://www.nadaciaspp.sk/sk/vzdelavanie/220 je zámerom programu povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podopriť vzájomné vzťahy.

Teší nás, že náš projektový zámer bol úspešný a Nadácia SPP podporí realizáciu projektu s názvom Návšteva v krajine tvorivosti, ktorého cieľom je priviesť žiakov k objavovaniu umenia pomocou vlastnej skúsenosti. Zároveň tým chceme vytvoriť priestor, v ktorom budú môcť žiaci našej školy rozvíjať empatiu k svojim rovesníkom, ktorí sú v nemocnici. Na podporu zážitkovej edukácie sa budú využívať rôzne handmade techniky výroby dekorácií. Výsledné produkty, výrobky a dekorácie budú dostupné širšej verejnosti za symbolickú cenu, ktoré si budete môcť zakúpiť na pripravovanom zimnom a jarnom jarmoku. Výťažok si zamozrejme nenecháme, ale venujeme ho tým, ktorí ho najviac potrebujú a to deťom, ktoré zdravotný stav prinútil, aby strávili časť svojho detského života na Detskom oddelení Nemocnice v Humennom.

Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme deťom aspoň trochu spríjemniť chvíle strávené v nemocnici a zároveň, že si tým uvedomíme, že práve zdravie je to najcennejšie a najdôležitejšie pre nás život.

Prečítané 84 krát