Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 08 november 2021 11:56

S ekológiou sme si sadli

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Naša škola - Zelená škola zaraďuje environmentálnu problematiku do vyučovacích hodín, triednických hodín, či projektových aktivít už niekoľko rokov. Preto sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do výzvy - projektu "S ekológiou sme si sadli", ktorý vyhlásila 365.bank.

Podľa https://365.bank/sekologiousmesisadli má 365.bank ekológiu v DNA a rovnako to môžeme povedať aj o našej škole a našich žiakoch, ktorí sa postupne učia ako znižovať svoju ekologickú stopu a tým svoju záťaž na životné prostredie aj prostredníctvom eliminácie produkcie odpadu, či separáciou odpadu do farebne odlíšených košov umiestnených na chodbách našej školy.

Cieľom projektu S ekológiou sme si sadli bolo naučiť žiakov viac o ekológii a tak ich nadchnút pre ochranu životného prostredia. Prioritne je táto výzva zameraná na separáciu a recykláciu plastov a tak sme okrem praktickej aktivity chceli zistiť, aké sú vedomosti našich deviatakov v uvedenej oblasti. Prostredníctvom dotazníka sme zistili, že 90% opýtaných deviatakov vie, čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, čo patrí do žltého kontajnera a kam patrí nadrozmerný plastový odpad. 80% opýtaných vedelo, čo nepatrí do žltého kontajnera.

Veríme, že aj touto jednoduchou aktivitou povzbudíme ostatných žiakov, ale aj učiteľov našej školy k tomu, že prispieť k ochrane životného prostredia a planéty, na ktorej žijeme už niekoľko miliónov rokov, nie je až také náročné a že aj týmto môžeme postupne eliminovať a napraviť to, čo sme svojím spôsobom života a svojou činnosťou narušili, a to je biologická rovnováha v krajine a prirodzená samočistiaca schopnosť fungujúca v prírode, avšak len po určitú hranicu únosnosti.

Veríme, že práve naša škola bude jednou zo škôl projektu 365.bank, ktorá si sadla z ekológiou a vyučovanie našich outdoorových EKO a BIO hodín bude pokračovať v príjemnom a čistom prostredí vybavenom ekolavičkami vyrobenými zo separovaných plastov, ktoré nám budú naše ekologické aktivity nielen pripomínať, ale nás budú aj inšpirovať do ďalšej práce v ekoprojektoch na ochranu nášho životného prostredia.

Prečítané 73 krát