Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 11 október 2021 06:31

Ak to nevieš povedať, napíš to!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Fenomén šikanovania a kyberšikanovania sa v spoločnosti značne rozširuje. Je známe, že v skupinách, v ktorých bola realizovaná prevencia, sa výskyt spomínaných negatívnych javov eliminuje.

Naša škola netoleruje takéto formy správania a snaží sa im predchádzať.

Jednou z foriem prevencie je aj spolupráca s ÚPSVaR a PZ SR a školského podporného tímu, v rámci ktorej bola zorganizovaná aktivita formou prednášky spojenej s premietaním krátkeho filmu.

Naša škola sa zapojila do národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím na tému „Šikanovanie a kyberšikanovanie“. V dňoch 5. a 6. októbra sa žiaci 4. - 6. ročníka zúčastnili prednášky na túto tému. Dozvedeli sa dôležité informácie o týchto sociálno-patologických javoch. Mnohé skutočnosti ich zaujali, ale aj prekvapili. Uvedomili si, že aj oni sami môžu zasiahnuť, ak sú svedkami šikanovania, nielen ako jednotlivci, ale aj ako celý kolektív. Zároveň im boli poskytnuté kontakty na anonymné linky, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť.

Prečítané 303 krát