Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 29 január 2021 09:36

Usmernenie k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Milí rodičia, žiaci našej školy. Dnes je posledný deň prvého polroka šk. roka 2020/2021. Je teda deň polročného hodnotenia a klasifikácie. Vzhľadom na dištančný priebeh vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.

Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.

Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia." Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

zdroj: minedu.sk

Važení rodičia, na základe tohto usmernenia MŠVVaŠ Vám oznamujeme, že výpis hodnotenia za prvý polrok šk. roka 2020/2021 si môžete oddnes pozrieť v internetovej žiackej knižke, po prihlásení sa rodičovskými, resp. žiackymi prihlasovacími údajmi. V prípade, že tieto údaje nemáte, obráťte sa na svojich triednych učiteľov, ktorí nimi disponujú. Ďakujeme za pochopenie.

Prečítané 428 krát